Landmænd med i samarbejde om at eliminere iltsvind i danske fjorde

Data fra et væld af vandmålinger og -analyser skal slå fast, præcis hvorfor fjorden ved Haderslev gisper efter ilt, ligesom mange andre danske fjorde gør. Det er startskuddet på et storstilet udviklingsprojekt, hvor forskere, kommune, landmænd og virksomheder sammen realiserer nye tekniske løsninger til at rette op på fjorde i dårlig økologisk tilstand.

Mere liv, øget biodiversitet i fjorden og langt færre næringsstoffer. Det er målet, ikke bare for Haderslev Fjord, men også for de mange andre fjorde plaget af iltsvind i Danmark.

Forventningen er, at resultaterne af det nye ambitiøse vandmiljøprojekt kan udbredes til mange andre danske fjorde allerede inden for et par år.

I spidsen for projektet står Seges Innovation. Sammen med blandt andre Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Longline Environment og lokale aktører, herunder landmænd, kommune og forsyningsselskab, skal innovationsvirksomheden udforme lokalt baserede løsninger. Målet i Haderslev og resten af Danmark er at sikre god økologisk tilstand i vandmiljøet og et fortsat konkurrencedygtigt landbrug. Det skriver Seges i en pressemeddelelse.

Projektleder og vandmiljøekspert Flemming Gertz fra Seges Innovation glæder sig meget over den store tilslutning til projektet fra alle sider:

- Det er meget positivt at opleve det store lokale engagement i Haderslev, hvor både kommunen, landbruget og et vandselskab stiller op med fuld opbakning til projektet. Hele denne lokalt baserede tilgang er afgørende for hurtigere at kunne planlægge og udbrede kraftfulde værktøjer og virkemidler i landskabet, der fx kan tilbageholde kvælstof og fosfor, siger Flemming Gertz.

Et stort skridt

Borgmesteren i Haderslev er også meget håbefuld for fremtiden i Haderslev fjord:

- Tænk, hvis vi kan bade i fjorden i fremtiden. Det er ikke noget, vi klarer over natten eller på et år, men nu tager vi et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning sammen. Vi har alle en del af ansvaret, og derfor er det også naturligt, at vi er gået sammen om at finde en fælles løsning, siger Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune.

Det første, borgerne omkring fjorden, søerne og oplandet ved Haderslev vil opleve, er, at der vil blive foretaget målinger af vandkvalitet og næringsstoffer med en meget højere detaljegrad end hidtil. Målingerne skal danne afsæt for, hvilke nye tiltag der skal iværksættes i området.

I Haderslevs lokale forsyningsselskab Provas har man allerede igangsat tiltag til at mindske risikoen for overløb til fjorden samt til at rense spildevandet fra Haderslev by endnu bedre.

- Årsagerne til, at vores fjorde er i kritiske tilstande, er mange og kalder af den grund også på handling fra flere kanter. Det kræver en mere omhyggelig overvågning både af de danske fjorde, som af det vand der udledes til dem, påpeger Inga Lykke, bestyrelsesformand i Provas.

Samarbejde

Rundt om i landet dukker flere og flere lokale samarbejder op mellem kommune, spildevandsselskaber og landbruget. Samarbejder, der viser vejene til de gode løsninger. Derfor glæder det landboforeningen Spiras, at man i Haderslev også fokuserer på samarbejdet.

- For nogle år siden besluttede kommunen, Provas og Spiras os for, at vi ville fokusere på det konstruktive samarbejde. Derfor tog vi arbejdstøjet på, fik lavet lokale analyser, så vi kunne gå faktabaseret frem, og nu tager vi så det sidste videnskabelige skridt mod at forbedre tilstanden i fjorden. Vi ser en del lokale samarbejder rundt om i landet, blandt andet hos kystvandrådene, og vi kan kun opfordre til, at der bliver etableret flere lokale samarbejder og dermed flere gode løsninger, siger bestyrelsesmedlem Søren Laustsen.

Projektet med den officielle titel »Lokalt baseret vej til godt vandmiljø og konkurrencedygtigt landbrug« ledes af Seges Innovation og planlægges gennemført i perioden 2024-2026 med et forventet budget på 12 millioner kroner. Haderslev Kommune bidrager med en fjerdedel af midlerne til projektet, mens Promilleafgiftsfonden for landbrug har bevilget midler til projektaktiviteterne i 2024. Seges Innovation planlægger at ansøge om de resterende midler til de to efterfølgende år.

Læs også