Generationsskifte eller salg – vigtigt at være i god tid

Hver anden landmand i Danmark er 55 år eller ældre, så inden for en overskuelig årrække skal et stort antal bedrifter generationsskiftes eller sælges.

Cirka hvert 10. år tegner Danmarks Statistik et portræt af dansk landbrug. Man kan finde analysen på hjemmesiden for Danmarks Statistik. Selv i disse ligestillingstider er 94 procent af alle landmænd af hankøn. Færre end 10 procent af de nytilkomne landmænd de seneste 10 år er kvinder. 72 procent af alle landmænd er gift, hvilket er 23 procent flere end generelt i Danmark.

I den mere bekymrende afdeling er oplysningen om, at hver anden landmand i Danmark er 55 år eller ældre, og at landmænd har mindre pensionsformuer end generelt i samfundet – hvilket selvsagt skyldes, at pensionen er placeret i bedriften. Det betyder dog, at et stort antal bedrifter skal generationsskiftes eller sælges inden for en overskuelig årrække.

Både generationsskifte og salg ud af familien er store beslutninger, der kræver grundig forretningsmæssig forberedelse og som involverer dybe personlige overvejelser og følelser.

Helt overordnet skal man gøre sig klart, om bedriften i sin nuværende form har potentiale til at få en ny ejer, eller om der skal ske en form for afvikling. Den type overvejelser skal man gøre sig i rigtig god tid – måske helt op til 10 år før, man selv ønsker at gå på pension.

Familiestridigheder skal undgås

Et generationsskifte bør som regel gennemføres i fuld åbenhed i familien. Der er visse muligheder for at lade bedriften passere til næste generation på lempeligere vilkår, men det kan nemt komme til at gå ud over de eventuelle andre arvinger (det vil sige ofte gårdarvingens søskende), medmindre man tager højde for dette.

Familiestridigheder skal helst undgås. Det kræver omtanke og åbenhed – og deltagelse af erfarne rådgivere med menneskekundskab. Det er som regel denne bløde del af generationsskiftet, der er det vanskeligste. Den hårde del, juraen, skatten, forholdet til myndighederne, kan også være uhyre kompliceret og arbejdskrævende, men det løser sig som regel.

Vi ser ofte, at generationsskifte enten ikke er muligt eller ikke ønskes. Det fører til, at en bedrift, der ofte har været i familiens eje i mange generationer, skal sælges. Det vil ofte resultere i et salg til en nabo eller en forpagter, hvor køber og sælger kender hinanden godt i forvejen.

Selvom køberen måske er fundet, kræver et salg mange overvejelser, og det er vigtigt at planlægge i god tid. Det kan komme på tale at foretage frasalg eller oprette aktie- eller anpartsselskaber, som kan lette et salg. Helt generelt vil jeg udtrykke det således, at bedriften skal gøres så attraktiv som mulig for den køber, man ønsker at henvende sig til.

Læs også