Klimaafgift kommer – hvordan skal den være?

Viljen er reel og ganske bredt forankret til, at der også i fremtiden skal være et eksportorienteret dansk landbrug. Og der er vilje til at understøtte, at det sker med en klimaoptimal produktion i verdensklasse, skriver denne klummeskribent.

Af Poul Erik Jørgensen, cand.agro., tidligere landbrugsdirektør i Nykredit

Landbruget er allerede omfattet af den klimaafgift på fossile udledninger, som er vedtaget for virksomheder i Danmark. Men den lagt største del af landbrugets udledninger kommer ikke fra diesel og anden energi. Det kommer fra de biologiske processer med metan og lattergas.

Og politisk er der flertal for, at der også skal afgifter til at fremme reduktion af de biologiske klimagasudledninger.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i 10 uger for 10 kroner om ugen.

Læs også