Ny fodervogn sparer både tid og brændstof

Hos Elmegaarden i Midtjylland blandes der cirka 60 tons foder hver dag til de 900 højtydende holsteinkøer. Det er siden 2020 sket med en Kuhn-blander med trinløst variable CVT-transmission. Den sikre korrekte foderkvalitet og er samtidig holdbar og slidstærk.

Det er det her, det hele drejer sig om. Lars Kristensen med det velmiksede fuldfoder, som køerne ikke begynder at sortere i. – Heller ikke, selvom vi nu snitter og mikser et tons roer ind i hver portion på cirka 14 tons foder, viser han. Sneglevindinger og blandekarrets sider op i 0,8 meters højde består på Kuhn Euromix 45.3 CVT  af K-NOX stål, som er et særligt slidstærkt rustfrit materiale. Målinger på sneglevindingen på Lars Kristensens gamle vogn viste et slid efter tre års dagligt brug på blot 0,45 millimeter på de 15 millimeter tykke sneglevindinger i det hårde K-NOX stål.

Lars Kristensen driver Elmegaarden nær Frederiks sydvest for Viborg. En ejendom med 900 holsteinkøer.

Lars Kristensen valgte i 2020 at investere i Kuhns nye Euromix 45.3 CVT mikservogn med rustfrie snegle og kar. Han ønskede en fodervogn med en længere levetid, og så var det også vigtigt med en præcis styring af blandeprocessen, så kvaliteten af blandingen altid i top selvom Kuhn-vognen kræver færre hestekræfter på grund af den trinløst variable CVT-transmission.

- Det skal passe helt præcist, siger Lars Kristensen og ser på foderbordet foran gruppen af unge køer, der netop har fået tildelt de 14,6 tons nyblandet foder denne morgen.

Foderet er afgørende

Hver morgen blandes tre rationer til malkekøerne, der er inddelt i tre grupper. Dertil en mindre portion til goldkøerne hver anden dag og de øvrige dage cirka femten tons til ungdyrene.

- Fodring og foder i topkvalitet er helt afgørende, så det styrer vi ganske tæt, forklarer Lars Kristensen og nævner, at der næppe går en uge, hvor der ikke er en eller anden kontakt til fodringskonsulenten.

Udover at holde ydelsen på 13.500 kg mælk eller mere pr. ko pr. år, har den midtjyske mælkeproducent et konstant fokus på omkostninger og optimeringer.

- Med de mængder grovfoder, vi arbejder med, betyder små ændringer hurtigt en hel masse. Udover selve foderets kvalitet har vi meget fokus på driftstid. Der er rigtig mange penge i at optimere den tid, blanderen kører, og her taler vi om minutter, siger Lars Kristensen.

Første CVT-mikservogn i landet

Lars Kristensen har én af de to første Kuhn CVT Euromix-blandevogne med trinløs gearing af blandehastigheden, der kom til landet. Siden oktober 2020 har han kørt over 1.000 timer med vognen og er stadig yderst tilfreds.

- Siden vi i 2015 udvidede til 900 køer, har vi haft en treakslet Kuhn-blandevogn med tre snegle. Den kører meget, og efter tre års drift fik vi den renoveret med rustfri snegle og rustfri stålsider op i 0,8 meters højde, og det er bare noget, der kan holde. Herefter blev der kun slidt et par tiendedele af en millimeter af sneglevindingernes tykkelse, så jeg var sikker på, at den nye vogn skulle være med det samme materiale, forklarer mælkeproducenten.

Lars Kristensen har valgt at beholde den gamle fuldfodervogn, der ligeledes er på 45 kubikmeter og med tre snegle, som reserve.

- Før udvidelsen i 2015 fra de tidligere 290 køer, havde vi stationær mikser og malkerobotter, og der var alt for mange alarmer. Det koster på ydelsen, når der går et halvt døgn med en hær af montører for at få fundet og udbedret en fejl, så jeg skal aldrig have et så sårbart system igen. Nu har vi en 2x24 malkestald og altså en ekstra fodervogn i samme størrelse, hvis noget skulle svigte, forklarer Lars Kristensen.

 

Samarbejder med nabo

Elmegaarden samarbejder med en nabo om grovfoderet.

- Han har en finsnitter, og jeg har frakørselsvogne og skårlægger til græsset. Alt foderet vejes på brovægten på vej ind i siloerne og bliver registreret i managementprogrammet »Cowconnect«, der også henter sine data fra fodervognen og dermed holder fuldstændig styr på foderbeholdningerne.

Sammenlagt dyrker Lars Kristensen 660 hektar, hvoraf to tredjedele er forpagtede.

Marken styres af en fast markmand og to markelever. I stalden er i alt 13 medarbejdere tilknyttet for at passe de 900 køer samt opdræt.

Overvejer foderroer

Lige nu tester Lars Kristensen muligheden for at bringe fodersukkerroer ind i foderrationen.

- Vi læsser først knapt tre tons tilskudsfoder i vognen og derefter et tons hele roer. Herefter tre tons græsensilage og syv tons majs. Når vi skærer roer, sætter vi kraftudtaget op på 1.000 omdrejninger i minuttet, hvilket øger hastigheden til 48 omdrejninger på blandesneglen, hvorved knivene i vognen sørger for at snitte roerne fint og samtidigt mikse det godt op i foderet. Det fungerer som en rigtig fin og nem løsning til fodring af roer, siger Lars Kristensen, der har valgt at dyrke et halvt hundrede hektar foderroer i 2021.

- Det er jo helt vildt så mange foderenheder, man kan dyrke i roer her på egnen. Jorden er sandet, så vi kan rense dem tilstrækkeligt med en almindelig roerenser og behøver ikke investere i et anlæg til at vaske roerne. Derfor ser jeg det som en attraktiv mulighed., siger Lars Kristensen.

Foreløbigt tager det sig godt ud. Kuhn CVT Euromix-vognen klarer på noget, der ligner normal blandetid, både at snitte roerne i små stykker og samtidigt blande det effektivt ind i fuldfoderet.

 

Sparer 20 procent brændstof

Den største forskel fra den gamle til den nye fodervogn er dog effektbehovet, og det at den automatisk holder materialet opblandet.

- Det trinløse CVT-system indstiller sig efter traktorens effekt og sikrer automatisk mod at overbelaste traktorens transmission. Vi bruger en ny 195 hestekræfters-standardtraktor, og så ordner mikservognens vario-system nærmest resten, forklarer mælkeproducenten.

Mixervognen styres via Isobus, som både kan kobles op på traktorens skærm eller en CCI-terminal, hvor der er mulighed for at programmere og se data fra foderblanderen. Lars Kristensen bruger udover dette managementprogrammet Cowconnect til at registrere og overføre alle fodringsdata.

Trinløs vario på blandegear

Blandehastigheden kan trinløst varieres fra 12 til 48 omdrejninger i minuttet under opblanding. Og under aflæsning når den helt op til 60 omdrejninger i minuttet som en tømmefunktion.

- Faktisk kan den køre helt ned til 10 omdrejninger i minuttet, som er den omdrejningshastighed, der holder blandingen let og luftig, når selve blandingen er afsluttet, og hvis man ikke i samme sekund er i nærheden, fremhæver Michael Jensen, der har det daglige ansvar for at fremstille foder på Elmegaarden.

Kuhns Euromix er de eneste mikservogne på markedet, der kan leveres med variabel CVT-transmission, oplyser han. Det både skåner traktoren og optimerer blandeprocessen.

Lars Kristensen kan umiddelbart ikke sætte præcist tal på denne optimering.

- Med den gamle mikservogn, der også har tre snegle og rummer 45 kubikmeter, tankede vi traktoren hver fjerde dag. Nu tanker vi hver femte dag, så det kan da mærkes, siger han og pointerer, at der absolut ikke gås på kompromis med blandekvaliteten. Efter vi har skiftet til ny mikservogn med CVT og bygget et nyt råvarehus, har vi sparet en time dagligt på fodring. Med vores nye set-up er det en daglig besparelse på mellem 650-700 kroner, vurderer Lars Kristensen.

- Vi læsser først knapt tre tons tilskudsfoder i vognen og derefter et tons hele roer. Herefter tre tons græsensilage og syv tons majs. Når vi skærer roer sætter vi kraftudtaget op på 1.000 omdrejninger i minuttet hvilket øger hastigheden til 48 omdrejninger på blandesneglen, hvorved knivene i vognen sørger for at snitte roerne fint og samtidigt mikse det godt op i foderet. Det fungerer som en rigtig fin og nem løsning til fodring af roer.

Mælkeproducent Lars Kristensen, Elmegaarden

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også