Foderanlæg sparer tid og sikrer stor nøjagtighed i den dyre ration

Da Andekærgårds besætning i 2017 blev udvidet til 1.400 jerseykøer, omfattede byggeriet også et anlæg, der både sikrede store tidsbesparelser og en høj grad af nøjagtighed i udvejningen af råvarer til kraftfoder.

På Andekærgård sikrer et foderanlæg en så nøjagtig udvejning af de enkelte råvarer, at der kun er en variation på få hundrede gram. Ifølge driftsleder Rik Kool, undgår de dermed spild og forkert dosering i rationen. Fotos: Camilla Bønløkke Seks PAS glasfibersiloer rummer de råvarer, der skal anvendes i kraftfoderet på Andekærgård. Driftsleder for Andekærgård på Tåsinge, Rik Kool, lægger ikke skjul på, at investeringen i foderanlægget i 2017 giver mange fordele i hverdagen.

Foderanlægget omfatter også to store påslag til blandt andet sodakorn. Sodakorn fyldes først i påslaget om morgenen for at undgå, at der dannes bro. Foderet blandes først, når det lander i fodervognen, sammen med de tre fodermidler der på forhånd er læsset med gummiged, majsensilage, mask og lucerne. Herefter er det klar til at blive kørt direkte ind på foderbordet. Der blandes 6-7 blandinger om dagen, fortrinsvis til køerne.

Foderanlægget er i fuld gang med at udveje de enkelte komponenter til den næste blanding, og hele forløbet kan følges på skærmen i programmet FlexMIX PRO, hvor samtlige recepter til køer og ungdyr er lagt ind. Præcis som det på samme måde sker hos en svineproducent, der selv blander sit foder.

- Anlægget sikrer 100 procent nøjagtighed på den dyre del af foderrationen, siger driftsleder for Andekærgård på Tåsinge, Rik Kool, der ikke lægger skjul på, at investeringen i foderanlægget i 2017 giver mange fordele i hverdagen på en kvægbedrift, hvor besætningen tæller godt 1.400 jerseykøer plus opdræt.

Tidsbesparelser, blandesikkerhed, begrænset spild og få manuelle handlinger er blandt de mange fordele, driftslederen fremhæver.

- Det er ikke et decideret blandeanlæg, men anlægget vejer komponenterne ud, og samler råvarerne i en silo. Det sikrer nøjagtig udvejning med kun en variation på få hundrede gram, så vi undgår spild og forkert dosering, forklarer Rik Kool.

 

Ingen manuel håndtering

Det er P. Andersen Staldservice ApS i Nyborg, der er leverandør af alt inden for staldmekanisering, staldanlæg og kornudstyr, der er firmaet bag det Skiold-anlæg og de PAS-siloer der for 4,5 år siden blev opført på Andekærgård.

Et påslag, der kan rumme omkring 20-25 tons og med kapacitet til at håndtere omkring 80 tons hvede i timen, sikrer at lastbilerne kan tippe enten en hel forvogn eller hænger ad gangen, hvorefter chaufføren manuelt kan starte redler og elevator, så den enkelte råvare, rapskager, rapsskrå eller roepiller, køres op i en af de seks PAS glasfibersiloer, der er placeret udenfor foderladen.

Inde i foderladen omfatter anlægget en række mineralpåslag, lagersiloer til udvejede råvarer, samt en skivemølle, der blandt andet har været anvendt til at male rapskager og majskerner, og i øjeblikket bruges til af male roepiller. Desuden er der to store påslag til blandt andet sodakorn, der først fyldes i påslaget om morgenen, for at undgå, at der dannes bro, og endelig vejesiloen, hvorfra de udvejede råvarer snegles ud i fodervognen.

Foderet blandes dermed først, når det lander i fodervognen sammen med de tre fodermidler, der på forhånd er læsset med gummiged, majsensilage, mask og lucerne. Desuden tilsættes vand fra vandtanken i foderladen, hvortil der også i de varme perioder om sommeren automatisk kan tilsættes myresyre.

- Med anlægget undgår vi den manuelle håndtering med syre, der ikke er ufarlig, ligesom vi undgår de tunge løft med sækkevare og støvet ved manuel mineralhåndtering, påpeger Rik Kool, der via fjernskrivebord tilmed kan håndtere eventuelle justeringer af blandingerne direkte på telefonen, så han ikke behøver at hoppe ud af traktoren og ned i kontoret i foderladen.

 

Ingen driftsstop

Der blandes 6-7 blandinger om dagen, fortrinsvis til køerne, og anlægget har, ifølge driftslederen, ingen begrænsning på kapacitet.

- Vi kunne sagtens lave mere foder i døgnet, end det vi har behov for, påpeger Rik Kool.

Han glæder sig over, at anlægget til fulde har levet op til forventningerne.

- Min største bekymring før investeringen var, om anlægget var stabilt nok. For står jeg en søndag morgen, og anlægget ikke kan køre, så kan jeg jo ikke få foderet ud af siloerne. Men nu har det kørt uden problemer i 4,5 år. Kun snegleredleren har været stoppet af fremmedlegemer et par gange, og så har en vejecelle været gået, men ellers har der ikke været noget deciderede driftsstop, fortæller Rik Kool.

Han påpeger endvidere, at der er fast årligt service på anlægget, men at det ikke er noget, der har kostet det store.

 

Præcise data

Hver måned skal der udarbejdes produktionsopfølgning på Andekærgård, og her er anlægget igen med til at sikre overblik og præcise data.

- Jeg kan jo se det nøjagtige forbrug af de enkelte råvarer i programmet, gemme dem som en Excel-fil og gange op med priserne. Så det er ingen stor kunst at regne ud i forhold til, hvis de enkelte råvarer var manuelt håndteret, påpeger Rik Kool.

Fremtidens foderration

Ifølge Peter Andersen, indehaver af P. Andersen Staldservice ApS i Nyborg, går tendensen mod, at alle råvarer indvejes - inklusiv grovfoderet, så alt samles i en vejekasse.

- På den måde vil man opnå yderligere tidsbesparelser og 100 procent nøjagtig indvejning af fodermidler hele vejen rundt, forklarer Peter Andersen, om forventningerne til det fremtidige foderkøkken på større kvægejendomme.

Kvægbruget på Andekærgård

● Beliggende på Kragekærvej 12 på det sydlige Tåsinge

● Ejet af Kurt Poulsen

● Driftsleder Rik Kool

● 16 medarbejdere i stalden, heraf fire danske elever

● Godt 1.400 jerseykøer plus opdræt

● Ydelsen ligger i gennemsnit på knap 10.000 kg. EKM

● Fire sengestalde á 3.300 m2 med sand i sengene

● Velfærdsafdeling med dybstrøelse på 3.400 m2

● Malkecenter med malkekarrusel med 50 pladser, servicecenter, teknikafdeling og behandlingsafdeling

● 300-350 malkninger i timen på store hold med tre medarbejdere i karrusellen og en til at drive køerne frem

● Der afhentes dagligt 31 ton mælk fra bedriften

Læs også