Lungebetændelse hos kalve kan blive en dyr affære

Størstedelen af de kalve, der lider af lungebetændelse, viser ingen sygdomssymptomer. Sygdommen kan dog fortsat have stor indflydelse på kalvenes trivsel og ydeevne, og dermed også på bedriftens økonomi. MSD Animal Health tilbyder derfor nu support til diagnostik af lungebetændelse.

Lungebetændelse hos kalve kan gøre permanent skade og resultere i langsommere tilvækst, problemer med reproduktionen, dårligere ydeevne senere i dyrets liv, og højere dødelighed.

Det har dermed ikke blot en negativ konsekvens for dyrets trivsel, men i høj grad også for bedriftens bundlinje. I de fleste tilfælde er bedriftsejeren dog ikke klar over omfanget af lungebetændelse i sin besætning.

- Lungebetændelse hos kalve er mere almindeligt end mange går og tror. Det skyldes, at de fleste tilfælde er subklinisk, hvilket betyder, at kalvene ikke viser symptomer, eller kun viser meget svage sygdomstegn. Med andre ord kan der være tale om reelle problemer med lungebetændelse, selvom du ikke kan se det med det blotte øje,” fortæller Katja Mikkelsen i MSD Animal Healths kvægteam.

Tilbyder support til diagnosticering

Ved brug af en række diagnosticeringsværktøjer kan omfanget af subklinisk lungebetændelse i en besætning undersøges og kortlægges. MSD Animal Health tilbyder derfor nu support til diagnosticering af kalve.

Et af de værktøjer, som MSD Animal Health tilbyder, er ultralydsscanning. Ultralydsscanning kan opdage lungeforandringer allerede i det tidligste stadie, og giver dermed bedriftsejeren muligheden for at gribe hurtigt ind.

- Vi opfordrer landmanden til at tage fat i sin dyrlæge og bede om at få foretaget rutinemæssig diagnostik af kalvene. På baggrund af resultaterne bør der udarbejdes en handlingsplan, så landmanden fremadrettet kan være på forkant med lungebetændelse i sin besætning - og hos MSD Animal Health tilbyder vi support lige fra undersøgelse til handlingsplan, lyder det fra Katja Mikkelsen hos MSD Animal Health kvægteam, der tilføjer:

- Samtidigt kan diagnostik bidrage med værdifuld viden om besætningen. Ultralydsscanning af lungerne kan f.eks. hjælpe til selektion i kviematerialet, så de bedste kalve udpeges til den fremtidige besætning.

Undersøgelse viser, at 23-67 procent af kalvene lider af subklinisk lungebetændelse

En amerikansk undersøgelse foretaget på en række bedrifter viste at 11-16 procent af kalvene var smittet med lungebetændelse og viste tydelige symptomer (klinisk lungebetændelse).

Andelen af kalve, der havde lungebetændelse uden at vise symptomer (subklinisk lungebetændelse) var derimod helt oppe på 23-67 procent. Rapporten konkluderer, at sygdommen kan blive en dyr affære, og at besætningsejeren bør få undersøgt sin besætning rutinemæssigt for at undgå store regninger på sigt:

”Overvågning af lungebetændelse hos kalve bør være en prioritet for at reducere antibiotikaforbruget, forbedre dyrevelfærden og øge produktiviteten […] Diagnosticering med regelmæssige intervaller giver ikke kun en forståelse for omfanget af lungebetændelse i besætninger, men hjælper endnu vigtigere med at identificere problemer, før de bliver katastrofale.” (Ollivett TL og Buczinski S. 2016)

Reducerer tilvæksten og mælkeproduktion

Selvom en kalv ser rask ud, kan den have lungeskader i sådan en grad, at det har stor indflydelse på dens trivsel og ydeevne. En undersøgelse med over 1000 kalve viser, at tilvæksten hos kalve med lungeforandringer fundet ved ultralydsscanning reduceres med op til 138 gram per dag. Seges estimerer, at bare 50 gram reduceret tilvækst per dag kan betyde et økonomisk tab på op til 150 kroner pr kalv

Kalve med lungebetændelse producerer også mindre mælk i første laktation. Her viser en undersøgelse foretaget på tre malkekvægsbesætninger med Holsteinkvæg, at mælkeproduktion reduceres med 525 kg i første laktation. Undersøgelsen understreger dermed nødvendigheden af at få diagnosticeret sin bedrift og sætte nogle kræfter ind på forebyggende indsatser.

- Det kan være svært at få tiden på bedriften til at række, så den også bliver brugt på de problemer, der ikke er synlige. Men ser vi på diverse undersøgelser om lungebetændelsens indflydelse, så er den bedste strategi for bedriften at tænke langsigtet, foretage rutinemæssig diagnostik og have fokus på forebyggelse. Dermed kan landmanden være på forkant med lungebetændelse i besætningen, øge sandsynligheden for at undgå lange og bekostelige sygdomsforløb, fortæller Katja Mikkelsen hos MSD Animal Health kvægteam.

Læs også