Jerseykøerne er faldet godt til på Enegaarde

125 røde køer forlod i løbet af tre dage Enegaarde ved Balle på Djursland. Ugen efter flyttede 155 jerseykøer ind, og i næste uge kommer de sidste, så Mathias Hedegaard når op på en produktion på 170 jerseykøer.

Skiltet med den røde ko og teksten »RDM Enegaarde« hænger stadig på enden af kostalden.

- Det kan vel hænge, indtil de sidste er helt væk. Der er jo stadig lidt ungdyr igen, fortæller Mathias Hedegaard, som, selvom det gjorde ondt, har skiftet de røde køer, han holdt så meget af ud med Jersey, fordi staldforholdene er mere egnet til mindre køer.

Mathias er her - to en halv måned efter de gule jerseykøer flyttede ind - rigtig glad for dem.

- Det var en svær beslutning, og den tidligere ejer Jens Pallesen, som i dag er ansat her, måtte også gå hjem, da jeg fortalte ham om min beslutning, men sådan havde jeg det også selv, fortæller Mathias Hedegaard.

Nem opstart

Men jerseyerne har i den grad givet de røde kamp til stegen og på Enegaarde, kan man i dag ikke sige sig fri for nok at være faldet en lille smule for den gule race.

- Jeg er imponeret over, hvor hurtigt de er faldet til. Der gik fem dage, så lå de alle sammen ned, fortæller Mathias, som måske også havde frygtet lidt konkurrence mellem de forskellige grupper af køer, som kommer fra fem forskellige besætninger.

- Det har vi overhoved ikke oplevet. De har fundet samme fra start. På førstedagen kom der 30 køer fra bindestald og 60 køer fra en stald, der ligner den her, og vi kunne faktisk ikke se hvem der kom fra bindestalden. Alle gik fint op i sengebåsene og lagde sig og var nemme at få til malkning, forklarer Mathias.

Jerseykøerne passer i sengebåsene

Der ankom 155 malkekøer på tre dage, og i næste uge kommer yderligere 15 jerseykøer.

- De er dejlig nysgerrige og passer rigtig godt i sengebåsene. De rejser og lægger sig lang lettere. De røde køer lå skævt, fordi der ikke var plads nok. Det eneste vi har gjort nu, er at flytte nakkebommen en anelse. De mindre køer giver faktisk også langt mere luft i stalden. De uger, hvor der virkelig var varmt, ville der med de røde køer have været varmt, trykkende og fugtigt, det oplevede vi slet ikke på samme måde med jerseyerne, fortæller den unge mælkeproducent.

En af RDMérnes udfordringer på Enegaarde var celletallet, og også det er på vej i den rigtige retning med de gule køer og en ny malkestald.

- Et tre-måneders gennemsnit for de røde lå på 320.000, hvor det ved jerseykøerne lige nu ligger på 200.000, og samtidig er også kimtallet faldet.

Mere koncentreret foder

Også i stalden med goldkøer og kælvningsafdeling er der ændringer at spore.

- Kalvene sprøjter jo bare ud. Ikke fordi vi har haft problemer med det før, men på en eller anden måde føles det her bare lettere. Jerseykøerne er generelt nemmere at håndtere, fordi de er mindre. Vi oplever lidt mere mælkefeber, men det havde vi også forventet, siger Mathias Hedegaard.

Han har lavet en anelse om i slætstrategien i græsmarkerne for at opnå et mere koncentreret foder.

- Det er sjovt at tænke på, at der jo lige nu næsten ikke skal noget i foderblanderen i forhold til før, og det endda med lige nu 155 malkende mod kun 125 tidligere, siger Mathias, som også skal have kigget på majssorterne til næste år for generelt at lave mere koncentreret foder til jerseykøerne.

Avlsstrategi

Trods alt det positive ved jerseykøerne, er der alligevel én ting, som fylder rigtig meget på Enegaarde – Jersey-tyrekalvene.

Mathias Hedegaard har valgt at bruge kønssorteret sæd til de bedste dyr og blåhvid til de ringeste. Men det avlsarbejde er først begyndt, da køerne er flyttet ind, og det betyder, at en del dyr allerede er insemineret med konventionel sæd.

- Det er alligevel det værste at skyde en lille kalv, der ikke fejler noget, siger Mathias og håber, at slagterierne vil gøre mere for at markedsføre kalvekød fra jerseydyr.

Enegaarde

Mathias Hedegaard ejer og driver Enegaarde på Djursland.

Ejer:

Mathias Hedegaard er 29 år og uddannet agrarøkonom fra Bygholm Landbrugsskole.

Beliggenhed:

Enegaarde bestod engang af tre ejendomme i en klynge ved Balle nær Grenaa på Djursland. I dag er der to tilbage, hvoraf Mathias Hedegaard overtog den første i 2015 og den anden i 2019.

Enegaarde – ejendom 1

Mathias Hedegaard overtog i 2015 den første af de to ejendomme, som hører under Enegaarde. Dengang en tom ejendom, som han lavede om til en produktion af 300 slagtekalve årligt efter Dansk kalv-konceptet. Til marts sendes de sidste Dansk Kalv-slagtekalve på slagteriet, og herefter skal bygningen fuldt ud bruges til kalve, ungdyr og egne kødkvægskrydsninger.

Enegaarde – ejendom 2

Sidste sommer, i 2019, bød muligheden sig, at Mathias Hedegaard kunne købe den anden af de to ejendomme, som hører under Enegaarde. Dengang en ejendom med 125 RDM-årskøer, en kostald fra 1999 og to malkerobotter. I dag er de 125 røde køer skiftet ud med 155 Jersey – på vej mod 170, og malkerobotterne er skiftet ud med en almindelig malkestald.

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også