Udbetaling fra ældre andelskonti hos Danish Crown sat på pause

Danish Crowns repræsentantskab har godkendt årets regnskab med en restbetaling på 110 øre til grise- og soandelsejere og 130 øre til kreaturandelsejerne.

Bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud i Danish Crown blev onsdag godkendt på et repræsentantskabsmøde på Hotel Munkebjerg i Vejle. Der var enstemmig opbakning til resultatfordelingen, som sender 110 øre pr. kg i restbetaling til grise- og soandelsejere og 130 øre pr. kg til kreaturandelsejerne. Det svarer til cirka én million kroner for en leverandør af 10.000 grise.

Det blev samtidig besluttet at udsætte udbetalingen af den næste portion af midlerne fra de såkaldte A-konti, som andelsejerne var forpligtet til at indbetale på til og med regnskabsåret 2016/17. Dette gælder dog ikke for andelsejere, som er ophørt med at levere til Danish Crown.

Det sker for at sikre en så høj restbetaling som muligt i et svært år for Danish Crown uden at give køb på soliditeten i virksomheden, skriver koncernen.

- Det er ikke en beslutning, der ændrer noget i regnskaberne ude hos andelsejerne, for de indestående penge tæller fortsat med som egenkapital. Det vil dog have betydning for andelsejernes likviditet, men her er det vores indtryk, at langt den overvejende del af vores andelsejere er et godt sted i øjeblikket, så derfor var vi i bestyrelsen enige om at foreslå repræsentantskabet at afstå fra udbetaling i år, siger formand Asger Krogsgaard.

Danish Crowns restbetaling kommer til udbetaling den 5. december.

Læs også