Urørt skov på vej i høring

Nu skal den femte og sidste udpegning af i alt op mod 70.000 hektar af fremtidens urørte skov på statens arealer i offentlig høring. Fem specifikke arealer i det vestlige Danmark er udvalgt, skriver Naturstyrelsen.

Det drejer sig om Fanø Plantage, en større del af Tvorup Klitplantage i Thy, skovområder i Oksbølområdet, Engelsholm Skov ved Vejle og Rise Skov i Himmerland.

Skovene har i lang tid været brugt til skovdrift, og derfor er det nødvendigt at lave naturgenopretning af områderne. Når den offentlige høring af udpegningen er gennemført og behandlet, skal der udarbejdes forvaltningsplaner for områderne, og dernæst går arbejdet i gang med at forberede den nye vildere natur. Samtidig stopper den kommercielle skovdrift.

De fem sidste arealer med urørt skov er en del af Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 millioner kroner til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov, heraf de cirka 70.000 hektar på statens arealer.

Udpegningerne er i offentlig høring fra 15. december 2023 til 1. marts 2024.

Læs også