Fødevareminister vil have enklere EU-regler

Fødevareminister Jacob Jensen (V) tog mandag til Bruxelles for at rejse dagsordenen i EU om regelforenkling, lyder det i en pressemeddelelse.

For tre måneder siden igangsatte fødevareminister Jacob Jensen (V) regelforenklingsprojektet »Lug ud i lovgivningen« i Danmark, hvis erklærede mål er at gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevarevirksomhed.

I en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet lyder det, at der er kommet over 70 henvendelser ind, som indeholder ét eller flere forslag til, hvad der kan gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevarevirksomhed i Danmark.

Reglerne spiller en vigtig rolle i samfundet – eksempelvis i forhold til fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljø og klima, og de skal sikre, at politikken, Folketinget og EU vedtager, bliver til virkelighed. Meget regulering vedtages i EU, og derfor vil fødevareministeren sætte regelforenkling på dagsordenen på rådsmødet i Bruxelles.

- For at det kan gøres lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark, er det derfor også nødvendigt, at vi fra dansk side sætter fokus på behovet for regelforenkling og bedre regulering i EU-regi. Jeg bringer derfor regelforenkling op til drøftelse på dagens rådsmøde i Bruxelles. Der er valg til Europa-Parlamentet næste år, og derefter skal der udnævnes en ny Kommission, og vi vil fra regeringens side arbejde for, at den nye Kommission gør regelforenkling og bedre regulering til en central del af sit program, siger Fødevareminister Jacob Jensen (V).

Læs også