Uddannelsesleder: Der er brug for flere ledere i landbruget

Erhvervet efterspørger flere, der ønsker at tage en lederuddannelse på landets landbrugsskoler. Der er studiestart ultimo januar 2024.

10 af Danmarks jord- og landbrugsskoler udbyder i partnerskab produktionsleder og agrarøkonomuddannelsen. Samarbejdet er etableret med det formål at medvirke til øget rekruttering til landbrugets lederuddannelser til gavn for erhvervets udvikling.

- Vi har desværre for få, der ønsker at uddanne sig til produktionsledere og agrarøkonomer, siger Jeppe Bomann, forstander og uddannelsesleder på landbrugsuddannelsen, Agroskolen i Herning og understreger, at situationen er den samme over hele landet.

Han oplyser samtidig, at der er rekordoptag på landbrugsskolernes grunduddannelser.

- Vi har rigtigt mange unge mennesker, der ønsker at blive landmænd. Men der er behov for, at endnu flere har lyst til at videreuddanne sig inden for lederuddannelserne.

Mulighed for deltidsstudie

Derfor er der også tilbage i 2021 åbnet for den mulighed, at man kan tage lederuddannelserne på deltid. Dermed tager uddannelsen til produktionsleder 40 uger i stedet for de fuldtidsnormerede 20 uger og agrarøkonomuddannelsen 80 uger mod fuldtids 40 uger.

- Det gør, at man kan tage en lederuddannelse og samtidig have karriere på fuld tid. Man bliver i sit arbejde og kan opretholde sin indtægt samtidig med, at man bliver dygtigere.

Jeppe Bomann fremhæver, at deltidsuddannelsen primært henvender sig mod ledere, der er blevet lidt ældre og arbejdsgiver, der gerne vil fastholde deres medarbejdere, mens de får et kompetenceløft.

- På den måde får man kompetencer på skolen, der næste dag kan afprøves på jobbet.

- Det kan være en stor fordel, at man kan afprøve og reflektere over det til næste undervisningsgang, lyder det.

Fortsæt når du er i uddannelse

Uddannelseslederen fastslår dog samtidig, at han stadig ser fordele ved at færdiggøre uddannelsen, mens man er i flow og tage den på fuld tid.

- Vi skal ikke lægge skjul på, at et deltidsstudie er hårdt, og det kræver, at man kan hive sig selv op efter endt arbejdsdag og familiens mindste er puttet.

Er man i gang med uddannelsen og fortsætter på lederuddannelserne, får man afsluttet mens man er ung og formentlig har mere tid.

- Det gør det alt andet lige nok lettere, siger Jeppe Bomann.

Der er uddannelsesstart på de forskellige landbrugsskoler ultimo januar.

Hvad kan en produktionsleder?

Tilrettelægge og gennemføre en landbrugsproduktion på baggrund af biologisk, produktionsteknisk og økonomisk indsigt

Analysere, vurdere og optimere en landbrugsproduktion og på baggrund heraf gennemføre ændringer i den daglige produktion

Tage ansvar for at lede, udvikle og motivere personale på et landbrug og oplære unge i landbrugsuddannelsen

Kilde: Dalum Landbrugsskole

På agrarøkonomuddannelsen lærer du at:

Fastlægge en overordnet langsigtet strategi for virksomheden

Varetage den overordnede økonomiske styring af virksomheden

Udarbejde en markedsføringsplan for en jordbrugsvirksomhed

Udvikle personlige lederegenskaber, etablere netværk og arbejde innovativt

Kilde: Dalum Landbrugsskole

Læs også