Succes med fagkurser for udenlandske medarbejdere

Sønderjysk Kvægpraksis har stor succes med fagkurser for udenlandske medarbejdere og praktikanter. Fire af dem arbejder på en stor kvægbedrift nær Toftlund.

De tre ejere af Sønderjysk Kvægpraksis – fra venstre: Anne Juul, direktør, John L. Thomsen, formand og Jette Klogborg, næstformand, der alle tre er uddannede kvægdyrlæger. Foto: Niels Rahr

Der er stor forskel på mælkeproduktion og kalvehåndtering i Danmark sammenlignet med eksempelvis Indien og Ukraine.

Beviset for det finder man hos mælkeproducent Kees van der Meer, hvor fire unge praktikanter er i gang med et forløb på gården, og alle har været på kvæg- og kalvekurser hos Sønderjysk Kvægpraksis.

De fire praktikanter er Priyanshu Sharma, Shivam Kumar og Sourabh Rana fra Indien og Kseniia Hromova fra Ukraine.

Alle fire unge, der dels har erfaring og enten er i gang, eller har uddannet sig indenfor landbrug i deres hjemlande, og som sammen med driftsleder Ole Nielsen til dagligt sammen med bedriftens øvrige medarbejder og praktikanter står for det daglige arbejde på bedriften.

Og de er glade for at have fået muligheden for at supplere erfaring fra det daglige arbejde på bedriften, med ny viden, som de alle fire er klar til at tage videre – og senere med hjem til deres hjemlande for et videre forløb indenfor landbrug – eller i hvert fald arbejde med dyr.

- Jeg har fået input omkring nye emner, mens jeg allerede var erfaring på andre, fortæller Kseniia Hromova, der i hjemlandet Ukraine, har erfaring fra landbrug og uddannelse.

Hun fremhæver især rutiner omkring fodring, hygiejne, sundhed og trivsel hos kalvene, som nogle af de områder, hvor hun har fået ny viden.

- Det var også interessant at være med på kurset og møde folkene fra de andre gårde, tilføjer Kseniia, der endnu ikke har besluttet om hun vil gå husdyr eller kæledyrsvejen uddannelsesmæssigt – men ideen om at blive inseminør er også begyndt at spire.

Store forskelle

For Priyanshu Sharma har mødet med Danmark været både lærerigt og noget af en øjenåbner – både i forhold til sit praktiksted og kurset hos Sønderjysk Kvægpraksis.

Selv kommer han fra en lille gård i Indien og har studeret landbrug.

- Et stor forskel er teknologien som man har i landbruget i Danmark. I Indien foregår alt manuelt og med håndkraft, og det er hårdt arbejde, fortæller han.

- Jeg har lært meget på kurserne, og har eksempelvis lært nogle ting og rutiner selv nu, som jeg kan udføre uden en dyrlæge, forklarer Priyanshu Sharma, der har planer om at fortsætte og dygtiggøre sig indenfor landbrug hjemme i Indien, når praktikopholdet i Danmark er slut.

- Jeg vil også bruge min nye viden til at undervise andre derhjemme, tilføjer Priyanshu Sharma, der sammen med Kseniia Hromova især arbejder med kalvene på bedriften.

Beviser og bøfler

For Shivam Kumar og Sourabh Rana, der begge arbejder især arbejder med køerne under deres praktikophold, har kvæg- og kalvekurserne hos Sønderjysk Kvægpraksis også været både givtige og meget lærerige.

Og hér er det også teknologi og staldindretning, der har imponeret under praktikopholdet i Danmark.

Og på kalvekurset hos Sønderjysk Kvægpraksis fremhæver de blandt andet ny viden omkring kælvning og inseminering, hvor de begge føler, at de nu kan klare langt mere selv.

Og som Priyanshu har de også planer om at bruge erfaringerne fra både praktik og kursus i Danmark, når de vender hjem til Indien, hvor kvæg ikke blot omfatter malkekøer men også bøfler, som udgør mellem 40 og 40 procent af kvæget, og hvor ikke mindst mælken betegnes som meget fin og af ekstra god kvalitet.

Alle tre fremhæver også kursusbeviset som meget vigtigt i forhold til deres fremtidige studier og arbejdskarriere i landbruget i Indien.

Vigtigt at uddanne praktikanter

På bedriften hos Kees van der Meer er man langt fra uvant med at sende sine praktikanter på kurser og uddannelser. Og hér har kurserne hos Sønderjysk Kvægpraksis passet rigtig godt ind.

- Jeg blev opmærksom på deres kurser via deres nyhedsbrev, og efterfølgende talte jeg med en af deres dyrlæger. Det er vigtigt for os at holde på de ansatte og at praktikanter bliver dygtiggjorte, forklarer driftsleder Ole Nielsen, der er klar på at sende både nuværende og fremtidige danske og udenlandske praktikanter på kvægkurser.

Sønderjysk Kvægpraksis

Tilbyder professionel rådgivning til moderne kvægbrug indenfor produktion, sundhed og velfærd

Tilbyder også rådgivning indenfor hobby- og fritidslandbrug indenfor kødkvæg, får og geder

Arrangerer og tilbyder kvægkurser for både danske og udenlandske medarbejdere i landbruget.

I år er der afholdt to kurser på engelsk for udenlandske medarbejdere - »Cattle Education«, ligesom der er holdt danske kurser omkring medicinhåndtering, efterbyrd og mælkefeber.

Sønderjysk Kvægpraksis har tre ejere Anne Juul, (direktør), Jette Klogborg, (næstformand) og John L. Thomsen, (formand), som alle er kvægdyrlæger.

Teamet omfatter yderligere seks kvægdyrlæger samt fire administrative medarbejdere.

Holder til på Fabriksvej 2, Løgumkloster – Se mere på www.sønderjyskkvægpraksis.dk

Læs også