Vil forbedre bæredygtigheden i ungarske og rumænske landbrug

Den danske ambassade i Budapest har huset en intern workshop i afsøgningen af mulighederne i Ungarn og Rumænien for et øget samarbejde om bæredygtighed via strategiske alliancer.

Den danske ambassade er i gang med at afsøge mulighederne i Ungarn og Rumænien for et øget samarbejde om bæredygtighed, oplyser Jeppe Juul Petersen, der er regional koordinator og sektorekspert for CEE-regionen inden for landbrugs- og fødevareområdet på den danske ambassade i Warszawa.

I den forbindelse har man afholdt en workshop, der nu skal præsenteres for erhvervet, så man i partnerskab kan skabe sammenhæng og øge værdien af eksporten. 

- Indsatsen om økonomisk diplomati er på mange måder ny, da man mere markant end tidligere skal fremme partnerskaber, der understøtter en bæredygtig global omstilling. Ambassaderne i CEE-regionen vil understøtte danske virksomheder med at komme ind på markedet og opbygge strategiske alliancer. Mine lokale kollegaer kender markederne, og hvem de skal henvende sig til. Det er et rigtig godt aktiv at have som virksomhed og det regionale samarbejde, siger Jeppe Juul Petersen. 

Ambassaderne giver i større omfang end tidligere mulighed for at samarbejde om eksportindsatsen. Virksomheder byder ind med sin specifikke viden, mens ambassaderne bistår med at arrangere for eksempel rundbordssamtaler, seminarer eller ind- eller udgående delegationer i samarbejde med virksomheder og brancheorganisationer. 

Gennem økonomisk diplomati er der ifølge Jeppe Juul Petersen en mere indgående mulighed for at kunne arrangere arrangementer på ambassaderne, der fremmer danske virksomheders forretningsudvikling. Det er en ny måde at arbejde på, dvs. virksomheder og brancheorganisationer er med til at udvikle og definere markedsalliancerne og yndighedssamarbejdets fokus sammen med ambassaderne. 

Samarbejdet i Central- og Østeuropa tager udgangspunkt i den danske overordnede fortælling om at kunne producere mere med mindre, hvilket skaber forretnings- og markedsmuligheder for danske virksomheder i landbrugssektoren, mener Jeppe Juul Petersen.  

Temaer

Ambassaderne arbejder inden for følgende overordnede temaer:

  • Løsninger til at reducere pesticider i afgrøder, CO2-emissioner fra stalde samt et fokus på bæredygtige fodringsløsninger.
  • En øget effektivitet og produktivitet for arbejdere ved for eksempel bedriftsstyringssystemer og automatiserede landbrugsmaskiner.
  • Smartere og mere bæredygtige teknologier i animalsk produktion.
  • Reduktion af vandforbruget og mere genbrug af vand.
  • Bæredygtige fodertyper som alternativ til for eksempel soja fra Sydamerika.

Læs også