Stærk afslutning: Arla udbetaler højere efterbetaling end ventet

En stærk afslutning på året gør, at bestyrelsen i Arla foreslår en højere end forventet efterbetaling til andelshaverne – totalt 270 millioner euro for året.

Efter et udfordrende første halvår kom Arla Foods hurtigt tilbage med stærke vækstrater på alle markeder og for alle brands i årets anden halvdel. Det skriver mejerikoncernen i en pressemeddelelse.

Arla-koncernens samlede omsætning endte på 13,7 milliarder euro (102,1 milliarder kroner), hvilket næsten er identisk med 2022-omsætningen på 13,8 milliarder euro (102,9 milliarder kroner).

Øgede omkostninger til solgte varer og generel inflation førte til et fald i Arla-indtjeningen på 8,1 eurocent/kg til 47,0 eurocent/kg fra det højeste niveau nogensinde i 2022. Selvom 2023-resultatet er lavere end i 2022, er det 15 procent over gennemsnittet for de seneste fem år.

Efterbetaling

Arla nåede i 2023 et nettoresultat til fordeling til andelshaverne på 380 millioner euro (2,8 milliarder kroner) eller 2,8 procent af omsætningen, hvilket er i den lave ende af målintervallet på 2,8-3,2 procent.

Den solide økonomiske præstation og robusthed har gjort det muligt for Arlas bestyrelse at foreslå en efterbetaling, herunder forrentning af konsolideret kapital, til landmændene på 2,07 eurocent pr. kg leveret mælk, hvilket svarer til 270 millioner euro (2 milliarder krkoner) i alt og er et godt stykke over det niveau, der er fastsat i Arlas konsolideringspolitik.

- Den foreslåede efterbetaling og den konkurrencedygtige acontopris i 2023 afspejler direkte Arlas økonomiske resultater og robusthed. Vi har skullet navigere i et svækket og volatilt globalt marked for mejeriprodukter og tackle modvind fra flere valutaer. I lyset heraf er jeg meget tilfreds med, at vi i 2023 var i stand til at betale den næsthøjeste gennemsnitlige acontopris nogensinde og samtidig udbetale en høj efterbetaling til vores andelshavere ved årets udgang, siger Peder Tuborgh, koncernchef for Arla Foods.

Investeringer beløb sig til et rekordniveau på 601 millioner euro (4,5 milliarder kroner) sammenlignet med 521 millioner euro (3,9 millliarder kroner) i 2022.

Brandede produkter

Den høje inflation og de tilsvarende høje leveomkostninger i 2022 fortsatte i starten af 2023, hvilket resulterede i, at forbrugere i især Europa begyndte at handle mere i discountforretninger og købe billigere produkter og generelt færre mejeriprodukter.

Det har medført en flad udvikling i retailforbruget af mejeriprodukter i hele regionen. I Afrika og Sydøstasien påvirkede valutaeffekter i høj grad forbrugernes købekraft.

- 2023 var et år, der bestod af to helt forskellige halvdele. I første halvår fortsatte forbrugerne med at vælge billigere produkter på grund af inflationen, og vi så vores volumendrevne omsætningsvækst for strategiske brands falde med 6,0 procent. Vi kom dog meget stærkt igen i andet halvår af 2023 med en volumendrevet omsætningsvækst for strategiske brands på 4,1 procent, siger Peder Tuborgh.

Faldet i forbruget af mejeriprodukter i retailleddet fladede ud i løbet af året, da inflationen begyndte at lette, og lønningerne steg, og hen mod slutningen af året kunne vi konstatere, at forbruget af mejeriprodukter steg igen, hvilket resulterede i en flad udvikling i retailforbruget af mejeriprodukter for EU-regionen i 2023.

I 2023 nød Arla godt af en omsætningsfremgang for brandede produkter på 1,2 procent til et rekordhøjt niveau på 6.375 millioner euro (6.300 millioner euro i 2022) på grund af højere priser. Arla oplevede et underliggende fald i volumendrevet omsætningsvækst for brandede produkter på 0,7 procent, hvilket var bedre end forventet og betød, at virksomheden startede 2024 med positivt momentum.

Læs også