Investeringsfond vil sænke renteudgifterne til grønne mælkeproducenter

Virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling, skal have bedre finansieringsvilkår. Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Eifo, kæder nu kontante fordele sammen med virksomhedernes grønne karakter.

Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Eifo, skal være med til at drive den grønne og bæredygtige udvikling af danske virksomheder. Derfor lancerer Eifo nu det første af flere initiativer indenfor Sustainability Linked Finance, der skal belønne danske virksomheder med bedre finansieringsvilkår, når de bidrager til den grønne omstilling. Det skriver Eifo i en pressemeddelelse.

I første omgang er det et initiativ målrettet de danske mælkeproducenter, der kan give en prisreduktion på op til 30 procent af rentemarginalen, fortæller Lars Horsholt Jensen, der er senior director i Eifos SMV-afdeling Agri & Food.

- Eifo skal og vil være en del af at drive den grønne og bæredygtige omstilling af dansk landbrug- og fødevareproduktion, så det også i fremtiden er konkurrencedygtigt at fremstille fødevarer i Danmark. Derfor har vi lanceret et nyt initiativ, hvor vi scorer mælkeproducenterne ud fra Arlas Klimatjek og gradvist reducerer rentemarginalen med op til 30 procent, fortæller Lars Horsholt Jensen.

Mælkeproducent

- Når vi begynder med mælkeproducenterne, er det for det første, fordi 38 procent af CO2-udledningen fra den primære landbrugsproduktion kommer fra husdyrbrug – og at kvæg står for over 80 procent af den. Her vil en hurtig grøn omstilling have stor effekt, siger Lars Horsholt Jensen og fortsætter:

- For det andet er det helt centralt, at vi giver kontante fordele baseret på accepterede modeller og valide data. Arla har med deres Klimatjek en model, der giver os lige netop det på mælkeproducenterne. Med klimatjekket måles mælkeproducenterne på en række forskellige parametre, og Arla giver så en bedre afregning for mælken, jo grønnere produktionen er. Det er en velfungerende og gennemarbejdet model, der sætter en standard for branchen. Derfor har det været indlysende at læne sig op ad den og belønne efter samme skala. På den måde kan vi skabe den størst mulige effekt uden at pålægge den enkelte SMV flere rapporteringskrav end nødvendigt, forklarer Lars Horsholt Jensen.

Priseksempel: Den Gode Mælk ApS (Fiktiv virksomhed)

Den Gode Mælk ApS skal både generationsskifte og optimere produktionen med investeringer i nyt staldinventar. Finansieringen består af et etableringslån og et vækstlån fra Eifo på tilsammen 6 millioner kroner.

Med en kredit-rating på B1 og 66 point i Arlas Klimatjek opnås en reduktion i rentemarginalen på 20 procent. Det svarer til -1,52 procentpoint og en reduceret renteudgift på i alt 91.000 kroner ud af en samlet årlig renteudgift på 701.000 kroner.

Bredes ud

At det er Arlas Klimatjek, der ligger til grund for, hvilke finansieringsvilkår mælkeproducenterne skal have, betyder ikke, at det kun er Arlas mælkeproducenter, der kan opnå bedre vilkår hos Eifo.

Arlas Klimatjek forventes i løbet af 2024 at blive tilgængelig for alle danske mælkeproducenter. Og med den i hånden kan de alle afhængig af deres score få en prisreduktion på finansiering hos Eifo. Udover initiativet til mælkeproducenterne forventer Lars Horsholt Jensen, at der vil komme flere initiativer til den primære landbrugsproduktion i løbet af 2024.

- Vi arbejder intenst sammen med andre gode partnere om at udvikle bæredygtige finansieringsmodeller, der dækker hele dansk landbrug. Det gælder både indenfor Sustainability Linked Finance, hvor vi knytter det an på den aktuelle grønne tilstand og Impact Finance, hvor nye grønne tiltag i den dagligdags drift, samt investeringer i grøn omstilling, vil give kontante fordele, i takt med at de giver grønne resultater, siger Lars Horsholt Jensen.

Positiv modtagelse

Landbrug og Fødevarer ser Eifos nye tiltag som et godt initiativ, der vil bidrage positivt til den grønne omstilling og konkurrencedygtigheden i dansk landbrugs- og fødevareproduktion.

- Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal udvikle os mod en grønnere produktion, derfor ser vi det som en god model, hvor man kan opnå rabat på eksisterende produkter, ved at være blandt de bedste. Samtidig glæder det os, at tiltaget er baseret på allerede eksisterende modeller, som landmanden kender, hvorfor det ikke vil være forbundet med yderligere byrder at efterkomme kravene, siger Anders Harck, formand i sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse i Landbrug & Fødevarer.

- Som pilotprojekt giver det god mening at starte med mælkeproduktionen, idet her er en model, der allerede virker og er gennemtestet, ligesom mælkeproduktion udgør en stor andel af Eifos udlån til landbruget. Vi glæder os til at se, hvilke erfaringer man gør sig med henblik på at udrulle tiltag til andre driftsgrene, siger Anders Harck.

Læs også