Store besparelser ved digitalisering af miljøvurderinger

Nu giver en ny rapport fra Dreams-projektet udarbejdet af Aalborg Universitet (AAU), Cowi og Rambøll en række svar på, hvor store besparelsespotentialerne er ved at digitalisere miljøvurderinger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Rapporten viser, at der udføres omkring 20.000 screeninger og 1500 fulde miljøvurderinger om året i kommunerne. Samlet set bruger samfundet årligt mellem 950 millioner til 1,7 milliarder kroner på miljøvurderinger i form af rådgiveres og myndigheders arbejde med undersøgelser og rapporter, kvalitetssikring, høringer, mv.

De største digitaliseringsløsninger indenfor miljøvurderinger i Danmark er de nye værktøjer EA Tools og EA Hub. De digitale platforme har samlet resultater fra 2500 tidligere miljøvurderinger og gjort det nemt at søge i dem og samlet relevante data fra en række offentlige instanser.

Effekten af de nye platforme er ifølge rapporten en årlig reducering af de samfundsøkonomiske omkostninger med mindst 95 og potentielt op til 525 millioner kroner, som følge af at færre projekter må opgives, hurtigere procestid for miljøvurderinger og mindre risici for fornyet behandling hos myndigheder.

Læs også