Kæledyr er familiemedlemmer, svin, køer og høns er der ingen kontakt til: Hvordan påvirker det dyreværnssager?

Hvordan spiller vores syn på dyr, vores viden om dem og retssystemets håndtering af dyreværnssager sammen? Det vil et nyt, stort forskningsprojekt forsøge at kortlægge.

Et nyt tværfagligt forskningsprojekt med Aarhus Universitet og Københavns Universitet skal undersøge, om samfundets ændrede syn på dyr og den nyeste viden om dyrenes biologi og velfærd spiller ind i dommernes afgørelser, når sager om dyreværn ender i de danske retssale.

Færre og færre danskere har kontakt til de kreaturer, fjerkræ og svin, der udgør grundlaget for vores animalske fødevarer, alt imens deres kæledyr i stigende grad ophæves til familiemedlemmer.

- Bare i den tid, jeg har forsket i dyrs adfærd og velfærd, er vores forståelse af dyrenes biologi vokset meget. Det her projekt er en fantastisk mulighed for at arbejde tværfagligt og undersøge, om den viden afspejles i retssystemet, siger Mette S. Herskin, professor og leder af det nye forskningsprojekt Animalaw, i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

6,2 millioner kroner

Projektet har fået en bevillig på 6,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond, og perioden dækker 1. september og fire år frem. Derudover er der internationalt samarbejde med Finland og Tyskland.

Sammen vil forskerne undersøge samspillet mellem nutidens dyresyn, den nyeste veterinære og biologiske forskning om dyr samt den komplicerede lovgivning om transport af dyr. Eksempelvis lovkrav, der indbefatter mindstekrav til tildeling af plads, temperaturforhold under kørslen og dyrenes egnethed til transport:

- Et af projektets centrale præmisser er, at lovgivning og juridisk praksis er med til at præge, hvordan vi betragter beskyttelsen af dyr. De retlige rammer former derfor også aktivt de måder, man kan handle på inden for hele området, siger lektor Louise Victoria Johansen.

Læs også