Direktør om dyrevelfærd hos slagtekyllinger: - Jeg er rystet

- Jeg er rystet over, at det her er niveauet i den danske kyllingeindustri. Det er især hovedrystende, fordi reglerne for hold af slagtekyllinger i forvejen er så slappe, som de er.

Så klar er udmeldingen fra direktøren for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, på baggrund af Fødevarestyrelsens seneste dyrevelfærdsrapport.

I rapporten kom det frem, at Fødevarestyrelsen i 2021 på uanmeldte besøg kontrollerede 38 slagtekyllingebesætninger, hvoraf 11 af dem affødte en indskærpelse. Ingen af dem modtog et påbud, forbud eller en politianmeldelse.

En indskærpelse defineres i rapporten som en »præcisering af, at gældende regler skal overholdes«, men angiver ifølge rapporten ikke nærmere, hvordan kontrolobjekt skal sikre dette. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.

- Dyrevelfærden for slagtekyllingerne er helt generelt alt for dårlig ud fra de nuværende regler og går helt til kanten af, hvad dyrene kan klare. Vi skal have et forbud mod produktion af de hurtigt voksende racer, også kaldet turbokyllinger. Det vil hæve standarden for slagtekyllinger gevaldigt. Og så skal vi have nogle bedre regler for blandt andet pladskrav og adgang til udearealer. Det håber jeg, at vores nye regering og Folketing vil kigge på, tilføjer hun.

Fødevarestyrelsens reaktionsmuligheder

Vejledning

En væsentlig del af kontrollen er at vejlede virksomheder og besætningsejere om blandt andet reglernes indhold og fortolkning. I nogle tilfælde ydes vejledning i kombination med, at der gives en sanktion.

Indskærpelse

En indskærpelse er en præcisering af, at gældende regler skal overholdes, men angiver ikke nærmere, hvordan kontrolobjekt skal sikre dette. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.

Påbud

Et påbud er en ordre eller befaling om, hvad kontrolobjektet konkret skal gøre for at sikre at reglerne overholdes fremadrettet. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.

Forbud

Et forbud præciserer, hvad en virksomhed eller besætningsejer skal undlade at gøre for at overholde lovgivningen – og anvendes til at forbyde en besætningsejer eller virksomhed at udføre en bestemt handling. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.

Politianmeldelse

Anvendes, hvis der for eksempel konstateres grove overtrædelser af reglerne, eller hvis påbud/forbud ikke efterkommes. Der følges op med gebyrbelagt kontrol.

Læs også