Vil kunne fjerne 500.000 ton CO2e om året: Her skal ny biogen energipark ligge

Initiativtagerne bag Agri Energy meddeler, at der er nye konkrete planer om en biogen energipark. Samtidig inviteres landmænd og andre interesserede til informationsmøde.

De to lokale landmænd fra Slagelse-området, Christian Duus Olesen fra Thorsbjergaard ved Skælskør og Lars Andersen fra Flemstoftegården ved Fuglebjerg, har underskrevet en projektaftale med virksomheden Agri Energy om etablering af en ny biogen energipark på Vestsjælland.

Aftalen betyder helt konkret, at man nu vil arbejde på at søge de relevante tilladelser, afsøge mulige beliggenheder og engagere flere landmænd i projektet. Det oplyser Agri Energy i en pressemeddelelse.

Energiparken består af et moderne Sauter-halmbaseret biogasanlæg og et pyrolyseanlæg fra Stiesdal SkyClean og skal omdanne halm, dybstrøelse og anden biomasse til bl.a. biogas og biokul. Den overordnede vision bag Agri Energy er at skabe Danmarks nye, store andelsselskab med fokus på biogen energiproduktion ejet og drevet af landmænd i hele Danmark.

Enormt klimapotentiale i energipark

Det kommende anlæg omkring Slagelse får ifølge direktør i Agri Energy, Jørgen Ballermann, kapacitet til at fange og fortrænge 400.000-500.000 tons CO2-ækvivalenter om året afhængig af biomassens endelige sammensætning.

Det svarer til, at den kommende biogene energipark kan kompensere op mod 1,5 procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

I en lokal sammenhæng vil et anlæg i den størrelse desuden udgøre en markant del af de kommunale CO2-reduktionsmål.

Nye andelshavere kan melde sig på banen

Frem til første spadestik, som forventes inden for halvandet til to år, handler det for Christian Duus Olesen, Lars Andersen og Agri Energy om at få flere landmænd, planteavlere og husdyrbrug med.

Agri Energys koncept for energiparker er nemlig bygget på andelstanken, hvor landmændene selv ejer den enkelte energipark og hele værdikæden.

Landmændene producerer og ejer selve inputtet til anlægget, hvor der samlet årligt skal leveres 250.000 ton tørstof i form af halm, dybstrøelse og restbiomasse, men ejer også selv outputtet i form af bl.a. biokul, som for eksempel spredes på markerne og agerer CO2-lager. Samtidig genereres CO2-krediter, som kan sælges både nationalt og internationalt. Dermed forvandles landbrugets restafgrøder til nye værdistrømme med høj attraktivitet på markedet.

Informationsmøde i Sorø den 13. marts

Initiativtagerne bag den kommende energipark afholder et informationsmøde allerede på onsdag den 13. marts kl. 14.00. Det foregår hos VKST Landbrugsrådgivning på Fulbyvej 15 i Sorø. Her kan alle interesserede landmænd, planteavlere med videre møde op, høre mere om projektet og om mulighederne for at blive medejere af den nye energipark.

Læs også