Samarbejde løfter kvaliteten

Danmarks Jægerforbund (DJ) og Den Danske Dyrlægeforening (DDD) har i løbet af 2023 indgået nyt samarbejde.

Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening ser positivt på et samarbejde, hvor formålet er at ville det bedste for hundenes sundhed og velvære. Arkivfoto

Under udviklingen af de nye tests og prøver for jagthunde i Danmarks Jægerforbund (DJ), erfarede arbejdsgruppen, at de havde brug for et stærkt fagligt grundlag for at kunne udarbejde anbefalinger til forbundets Jagthundeudvalg. Det fremgår af en nyhed på Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) hjemmeside, hvor det påpeges, at Jægerforbundets arbejde tog afsæt i hundens udvikling, og at det her var vigtigt, at anbefalingerne ikke var baseret på formodninger men på fakta. Og her kunne dyrlægerne bidrage væsentligt.

Arbejdsgruppen under DJ udarbejdede blandt andet en matrix med aldersbegrænsning for, hvornår DJ tillader en hund at deltage i tests og prøver, hvilket kan anlede til kontakt med dyrlægerne.

- På foranledning af ovennævnte kontaktede DJ’s jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard Den Danske Dyrlægeforening, hvor formand Hanne Knude Palshof prompte svarede tilbage, at DDD gerne ville bidrage med deres faglige viden. Mødet mellem organisationerne blev en uformel start på et vigtigt og interessant arbejde, lyder det.

Kvalitativt fagligt løft

- DJ’s ledelse og udvalg for hundeområdet kan træffe langt bedre faglige beslutninger, når vi har ekspertisen fra DDD med i ryggen. Dansk Selskab For Klinisk Veterinær Etnologi (DSKVE), der er en del af DDD, har blandt andet bistået DJ i udarbejdelsen af en plakat med hundens udviklingsfaser og matrixen for aldersbegrænsning ved deltagelse i DJ’s tests og prøver. Kirsten Brock, formand for DSKVE, samt DSKVE´s bestyrelse har været til uvurderlig hjælp, fortæller Ove Dam Hedegaard og forsætter:

- Den viden, som vi nu har adgang til, vil give os et kvalitativt fagligt løft på blandt andet vores uddannelser og gavne vores medlemmer og deres jagthunde.

DDD står heller ikke uden en gevinst ved samarbejdet.

- Det er ikke alle dyrlæger, der ved, hvordan jægere træner og bruger deres hunde. Med det nye samarbejde får DDD en masse ny viden og erfaring om netop dette, som vi kan bruge i vores videre arbejde. Generelt ser jeg positivt på et samarbejde, hvor vi sammen vil det bedste for hundenes sundhed og velvære, siger Hanne Knude Palshof.

Læs også