Ny lov: 1. juli indføres sprøjtestop i BNBO

Allerede pr. 1. juli forpligtes kommuner til at give påbud om sprøjtestop i BNBO. Det fremgår af en ny lov, som regeringen fremsatte i går torsdag

Torsdag fremsatte regeringen et forslag til en lov, der vil forpligte kommunerne til at udstede påbud om sprøjtestop i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvis der omkring drikkevandsboringen er risiko for forurening, og hvis det ikke er lykkedes at få en frivillig aftale om sprøjtestop med lodsejeren.

- Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud, men nu bliver det en pligt, fremgår det af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Miljøminister Magnus Heunicke begrunder lovforslaget med, at det går for langsomt med indgåelse af frivillige aftaler omkring beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO):

- Processen med at indgå frivillige aftaler er gået for langsomt, der mangler stadig alt for mange aftaler. Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand, og det bliver derfor et lovkrav, at kommunerne skal forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringerne, hvis der ikke indgås frivillige aftaler, siger miljøministeren, som med lovforslaget følger op på tillægsaftalen til aftale om pesticidstrategi 2017-2021 om at nedbringe risikoen for forurening i BNBO.

Allerede 1. juli 2024

En evaluering i 2022 foretaget af Miljøstyrelsen viste, at de frivillige aftaler ikke havde haft den tiltænkte effekt, og regeringen besluttede, at tempoet skulle sættes op. Derfor er lovforslaget en opfølgning på regeringens akutplan for BNBO fra juni 2023 og ifølge Miljøministeriet skal loven træde i kraft allerede den 1. juli 2024.

- En frist på seks måneder giver lodsejere og vandforsyninger mulighed for at indgå en frivillig aftale om beskyttelsen af BNBO. Hvis fristen ikke overholdes, forpligtes kommunerne til at udsende påbud om sprøjtestop, oplyser Miljøministeriet.

Af ministeriets pressemeddelelse fremgår det, at over 2.600 BNBO endnu mangler at blive beskyttet, og at kun én kommune har gennemført indsatser i alle de BNBO, hvor beskyttelse er vurderet nødvendig. Derimod har hele 12 kommuner hverken gennemført indsatser eller indberettet tilbudte aftaler for nogle af deres BNBO med behov for beskyttelsesindsats.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man se risikovurderingerne og beskyttelsesindsatserne: Tre kort angiver status for de BNBO, hvor en beskyttelsesindsats er vurderet nødvendig kombineret med en procentvis angivelse af, hvor en frivillig aftale er tilbudt og/eller indsatser er gennemført i BNBO.

Ifølge Miljøministeriet, der er opbakning til forslaget fra alle miljøordførerne fra partierne bag sprøjtemiddelstrategien for 2022-2026, der omfatter Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti, Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten, Erling Bonnesen, Venstre, Charlotte Bagge Hansen, Moderaterne, og Anne Paulin, Socialdemokratiet

Læs også