Fokus på salmonella og bluetongue: Smittebeskyttelse af kvæg og ejendom

Bluetongue og salmonella kræver omhyggelig håndtering for at undgå spredning, lyder det fra KvægrådgivningDanmark.

Bluetongue og salmonella udgør betydelige trusler mod kvægproduktionen. Det fastslår Kvægrådgivning Danmark i deres seneste nyhedsbrev.

De peger på, at det kræver omhyggelig håndtering for at undgå spredning af disse sygdomme og giver nogle praktiske fif og gode råd til at beskytte både gård og kvæghold.

På det seneste år er 54 ejendomme ifølge Kvægrådgivning Danmark blevet nysmittede med salmonella bublin.

Salmonella er en bakterie, der smitter gennem gødning, og få gram gødning kan udgøre en smittefare. Dette gør, at salmonella udgør en reel trussel, når kvæg sendes på græs.

Blodsugende smitter spreder Bluetongue

Med hensyn til bluetongue minder KvægrådgivningDanmark om, at sygdommen er tæt ved den danske grænse, og i efteråret 2023 blev der observeret tilfælde af bluetongue i det nordvestlige Tyskland.

Bluetongue er en anmeldepligtig kvægsygdom, der spredes af blodsugende mitter, kendt som culicoides. Disse insekter bider dyrene og overfører virusset til kvæget.

Mittesæsonen begynder i april og varer frem til oktober, hvilket falder sammen med græsningssæsonen.

Afslutningsvis handler det altså om at holde godt opsyn med alle dyregrupper for at finde mulige risikofaktorer og syge dyr tidligt, så eventuel smitte kan tages i opløbet.

Ved at følge rådene i faktaboksene kan risikoen for smitte til bedriften ifølge KvægrådgivningDanmark reduceres.

Gode råd til at undgå salmonella

For at minimere risikoen for salmonella foreslår Kvægrådgivning Danmark, at følgende råd følges:

 • Kontroller DMS for at se, hvilke nærliggende gårde, der har salmonellaniveau 2-status, og vær opmærksom på omkringliggende gårde, når dyrene sættes på græs
 • Undgå så vidt muligt kontakt med andre dyrearter for at forhindre krydskontaminering
 • Begræns adgangen til gården og kræv, at besøgende tager rent tøj på og benytter bedriftens støvler
 • Implementer rengørings- og hygiejne procedurer internt på bedriften
 • Undgå indkøb af dyr til besætningen, husk også at tyren kan udgøre en smitterisiko
 • Sørg for et højt hygiejneniveau på og omkring gården for at forhindre forurening af foder og vandkilder samt smitte fra ældre til yngre dyr
 • Undgå så vidt muligt at køre frisk gylle på afgræsningsmarker. Afgræsning bør tidligst foregå to måneder efter udbringning af ikke lagret gylle. Afgræsning af gylletilførte marker bør kun foretages af voksne individer

Gode råd til at undgå bluetongue

For at reducere risikoen for infektion med bluetongue kan følgende råd ifølge Kvægrådgivning Danmark følges:

 • Følg med i udbredelsen af mitten på https://www.myggetal.dk/
 • Bekæmp mitterne med godkendte insektmidler, der er beregnet til økologisk brug. Vær opmærksom på, at visse midler har tilbageholdelsestid på mælk
 • Undgå områder med stillestående vand, hvor mitterne formerer sig og overvej forbedret dræning for at fjerne potentielle ynglesteder
 • Reducer udendørs aktiviteter under daggry og skumring, når mitterne er mest aktive. Overvej at holde kvæget på stald i disse perioder
 • Installer insektnet på vinduer og åbninger i stalde for at forhindre mitterne i at komme ind

Læs også