Opfordring fra Seges: Ren ind og ren ud

Gør det nemt for dig selv og dine besøgende på kvægbedriften. Med få, enkle tiltag kan man forhindre, at besøgende tager smitte med ind på bedriften.

Seges kommer med fire tiltag, man kan gøre for at hindre smitte i sin besætning. Det opfordrer de til på Landbrugsinfo.dk.

For det første skal man gøre det svært for smitten at komme ind i besætningen. Det handler først og fremmest om at tænke det ind i dagligdagen – og ikke mindst at gøre det nemt at gøre det rigtige.

Seges understreger, at det er ok at stille krav til dem, der kommer på bedriften.

- Det er din besætning – og dig, der må leve med konsekvenserne af smitte, lyder det fra Seges.

Hav skilte ved indkørsel og parkering på bedriften

Seges opfordrer blandt andet til, at man får styr på adgangsforholdene til bedriften,

- Hav styr på, hvor og hvordan besøgende kommer til din besætning. Sæt skilte op, som gør det nemt at finde den rigtige indkørsel og parkere der, hvor det er mest hensigtsmæssigt, lyder det.

Når bilen holder rigtigt, skal man sørge for, at det er muligt at komme ren fra bilen og ind i besætningen – og ren tilbage. Det kræver, at underlaget er tørt og rent.

Hvis det ikke er tilfældet, er der ifølge Seges øget risiko for at flytte snavs og smitstoffer ind i besætningen – og med til den næste besætning.

Sæt skilt op på indgangsdør

Derudover skal man gøre det nemt for besøgende at benytte den rigtige indgang.

- Sæt skilt op, så man ikke er i tvivl. Sørg også for, at der er et telefonnummer på skiltet, så du eller en anden kan kontaktes, hvis den besøgende ikke har en aftale, lyder opfordringen.

De peger desuden på, at personer udefra ikke bør færdes i besætningen uden aftale.

Hav rent skiftetøj og støvler klar til dine besøgende

Besøgende på bedriften bør desuden altid bruge besætningens fodtøj og beklædning. Derfor skal man have skiftestøvler og overtrækstøj klar i forskellige størrelser. Og det skal være tydeligt, hvor det opbevares, hvis det ikke umiddelbart er synligt.

- Men det vil kun blive brugt, hvis det er rent, indbydende og ikke mindst tilgængeligt, understreger Seges.

Undgå servicebiler på foderbordet

Det fjerde tiltag, Seges peger på som et effektivt tiltag i smittebeskyttelsesplanen på bedriften, er, at man skal holde servicebiler væk fra foderbordet.

Det er nemt og bekvemt, men man ved ikke, hvor de har kørt forinden, og hvad de slæber med ind på hjulene.

- Servicebiler hører absolut ikke til på foderbordet, fastslår Seges.

- Det er din besætning – og dig der må leve med konsekvenserne af smitte

Seges

 

Læs også