Arla vandt over de fem i landsretten

Vestre Landsret har givet medhold til Arla i den årelange strid om en række dokumenter, som fem medlemmer af repræsentantskabet for Arla forsøgte at få aktindsigt i.

I december 2021 mødtes Arla og fem danske repræsentantskabsmedlemmer til et retsmøde i Retten i Aarhus.

Sagen handlede om, hvorvidt de fem, anført af mælkeproducent Bent Lund, havde ret til at få indsigt i en række spørgsmål, som er blevet stillet til Arlas repræsentantskab om indsigt i mælkepriser.

De fem mener, at den mangel på indsigt, de har oplevet hos Arla, er udtryk for lukkethed, hvorimod Arlas formand Jan Toft Nørgaard i retten slog fast, at det eneste, der forhindrede ham i at videregive de forespurgte oplysninger, var hensynet til at holde forretningshemmeligheder hemmelige.

I januar modtog parterne byrettens kendelse, der gav Arla medhold, og de fem danske repræsentantskabsmedlemmer besluttede efterfølgende at kære kendelsen. Fredag den 18. juni gav Vestre Landsret også Arla medhold i sagen.

- Landsrettens afgørelse er, som vi forventede, og nu hvor sagen er afsluttet, håber jeg virkelig, at vi alle kan se fremad sammen. For både Arla og os som ejere venter mange spændende udfordringer, og jeg ser frem til et godt samarbejde med alle repræsentantskabets medlemmer, så vi sammen sikrer fortsat succes for vores fælles selskab, siger Arlas formand, Jan Toft Nørgaard.

 

Læs også