Alle kvægbrugere skal være bevidste om deres antibiotikaforbrug

Der skal være fokus på den sygdomsforebyggende indsats, for selvom antibiotikaforbruget hos kalve og ungdyr er faldet, kan den sagtens reduceres yderligere, og samtidig er kalvedødeligheden stadig for høj, påpeger Seges Innovation.

Antibiotikaforbruget for kalve og ungdyr viser et mindre fald på 16 procent fra 2021 til 2022. Det er meget positivt set i lyset af en mangeårig periode med stigning i forbruget, lyder det fra Seges innovation på Landbrugsinfo.

Her fremgår det, at et lavere antibiotikaforbrug kan være et udtryk for en bedre sundhed blandt kalvene, men kan også skyldes en ændret tilgang til, hvordan der behandles, og sygdom håndteres.

Når færre kalve bliver syge, er der også færre kalve, der får brug for behandling. Seges Innovation slår dog fast, at der er behov for, at man hele tiden forholder sig kritisk til, hvordan man behandler.

De peger nemlig på, at antibiotikaresistens er en reel trussel, og jo mere antibiotika vi bruger, jo større er risikoen for udvikling af og spredning af antibiotikaresistens.

Antibiotika er fortsat et uundværligt værktøj i dyrlægens og landmandens værktøjskasse, der kan være med til at sikre hurtig og effektiv helbredelse i forbindelse med sygdom. Uden antibiotika vil man meget hurtigt løbe ind i problemer med dyrevelfærden.

Forebyggende indsats er nødvendig

Seges Innovation understreger, at man hele tiden er nødt til at arbejde på at forbedre den sygdomsforebyggende indsats i besætningerne.

Smittebeskyttelse i form af bedre rengøring, hensigtsmæssig indretning og logistik fremhæves som vigtige elementer, der skal suppleres med forbedrede råmælksrutiner og eventuelle vaccinationer.

I de fleste besætninger er der ifølge Seges Innovation potentiale for reduktion af antibiotikaforbruget – og det bedste udgangspunkt for reduktion af forbruget er at kende forbruget i egen besætning og sammenligne det med forbruget i andre besætninger.

Det er godt, at mange allerede er opmærksomme på, hvor de ligger, men alle bør vide det, understreger Seges Innovation og henviser til, at man i DMS under »Produktionsnøgletal« kan finde besætningens forbrug og benchmarke med andre.

Overgangsmælk bør være obligatorisk

Seges Innovation slår dog fast, at kalvedødeligheden, som omtrent er på samme niveau som for 20 år siden, stadig er for høj. Årsagen hertil kan måske skyldes, at det kniber med at få de vigtige rutiner implementeret i praksis.

De peger på, at selvom man synes, at man har godt styr på rengøringen, skal der hele tiden tænkes nyt og forbedres yderligere. Øges besætningsstørrelsen eksempelvis bare en lille smule, øges risikoen for sygdomme og spredning af disse samtidig.

Et af de områder, man derfor skal have fuldstændig styr på, er råmælkstildelingen til kalvene.

Et velfungerende råmælksprogram, der sikrer alle kalve godt med god råmælk hurtigt efter fødslen og også sikrer tildeling af råmælk eller overgangsmælk i de følgende dage, er ifølge Seges Innovation den bedste måde at forebygge de kritiske sygdomsproblemer på i kalvens første leveuger.

De understreger desuden, at tildeling af råmælk eller overgangsmælk over flere dage også er en forudsætning for at opnå den bedst mulige virkning af mange vacciner.

Læs også