Få styr på medicinregnskabet med DMS

Tre nye påmindelser i DMS skal være med til, at der sker en korrekt medicinhåndtering på kvægbedrifterne – noget Fødevarestyrelsens kontrol har vist, at der er udfordringer med.

Fødevarestyrelsens kontrol har vist, at der er udfordringer med korrekt medicinhåndtering på kvægbedrifter. Det fremgår af seneste KvægNyt.

Når et dyr behandles, skal behandling og medicinforbrug registreres samme dag, som behandlingen udføres, hvis man har besætningsdiagnoser uden øvre ordinationsperiode. Desuden skal medicinregnskabet til enhver tid stemme.

Da mange kvægbedrifter som nævnt har udfordringer med at leve op til dette, har Landbrug og Fødevarer Kvæg ifølge KvægNyt taget initiativ til, at der gøres særligt opmærksom på registrering og afstemning af medicin i DMS.

Det sker med tre påmindelser, der skal hjælpe med at undgå disse fejl fremover:

  • Afstemning af medicinbeholdning: Hvis man ikke har afstemt en medicinbeholdning inden for de sidste 30 dage, vil man få en påmindelse med genvej til Medicinregnskabet under Aktuelt.
  • For sen indberetning af behandlinger: For at øge opmærksomheden på, at registreringer udføres rettidigt, vil man få en påmindelse, hvis man udfører registreringen på en anden dato, end behandlingen er udført.
  • Egenbehandling af mælkefeber: Det er vigtigt, at egenbehandling af mælkefeber sker i 100 procent i overensstemmelse med loven. Overholdes det ikke, kan det få konsekvenser for alle kvægbrugeres mulighed for selv at førstegangsbehandle mælkefeber, og den samlede branche har et stærkt ønske om at øge fokus på dette. Hvis man registrerer mælkefeberbehandlinger på dyr, der ikke overholder kriterierne for egenbehandling af mælkefeber, får man derfor en dialogboks, der fortæller, at mælkefeberbehandling kun er lovlig under konkrete omstændigheder.

Påmindelserne om afstemning af medicinbeholdning og indberetning af behandlinger er ifølge KvægNyt kun aktuelle for bedrifter med sundhedsaftale, tilvalgsmodul 2 med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse og tilvalgsmodul 1 med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse.

Læs også