Fugleinfluenzavirus fundet i køer i USA

Flere amerikanske malkekvægsbesætninger er testet positive for fugleinfluenzavirus, det er usædvanligt at køer smittes med denne form for virus. Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) følger udviklingen nøje.

Fugleinfluenzavirus er påvist i flere køer fra malkekvægsbesætninger i seks forskellige amerikanske stater.

Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Fundet er ifølge Statens Serum Institut usædvanligt, da drøvtyggere anses for at være meget lidt modtagelige for alle influenza A virus, herunder fugleinfluenzavirus.

Køerne blev testet, da de udviste tegn på sygdom, som viste sig ved fald i mælkeydelse, yverbetændelse, nedsat foderoptag, let forhøjet temperatur og/eller lettere tegn på luftvejssygdom.

I forbindelse med udbrud i en besætning i Texas testede en person, der havde kontakt til de smittede køer, også positiv for fugleinfluenzavirus. Personen havde en let øjenbetændelse, hvilket tidligere er set i mennesker, der er blevet eksponeret for fugleinfluenzavirus. Endvidere er virus påvist i en kat i en af de ramte besætninger.

Smittekilde er ikke påvist

Det er uvist, hvordan køerne er blevet smittet, men den store lighed mellem virus påvist i vilde fugle og i køerne indikerer, at køerne er smittet direkte eller indirekte fra vilde fugle.

Andelen af smittede køer inden for de ramte besætninger er relativt højt, men Statens Serum Institut peger på, at det ikke vides, om dette betyder, at der har været smitte mellem køerne, eller om de er smittet fra en fælles kilde.

Det er desuden uklart, om smitten har spredt sig mellem de ramte besætninger eller om det er separate, uafhængige introduktioner/hændelser.

Der er ikke rapporteret om fund af virus i kødkvæg. Og Statens Serum Institut oplyser, at fugleinfluenzavirus er aldrig påvist i køer uden for USA.

Ændring i arvematerialet

Kun få virus fra køerne er på nuværende tidspunkt genetisk karakteriseret, og man har endnu ikke påvist ændringer i virus, der tilsiger forøget risiko for tilpasning til pattedyr.

Virus isoleret fra personen med øjenbetændelse i Texas havde derimod en ændring i arvematerialet (mutation E627K), som er en velkendt markør for øget tilpasning i pattedyr, herunder mennesker, forklarer Statens Serum Institut.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at de amerikanske myndigheder følger op på situationen og vil løbende give flere informationer. Ligesom Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) følger udviklingen nøje og drøfter løbende situationen med andre danske institutioner og myndigheder i regi af »Koordinationsgruppen for Zoonoser (KOZO)«.

Virus adskiller sig fra de europæiske virus

Statens Serum Institut oplyser, at virus isoleret fra køer i Texas tilhører subtypen H5N1, undergruppe 2.3.4.4b. Det er den samme undergruppe af H5N1 fugleinfluenzavirus, der de senere år har cirkuleret i USA og resten af verden, herunder Danmark.

Virus adskiller sig ifølge Statens Serum Institut dog markant fra de europæiske virus, idet halvdelen af generne er anderledes, men har til gengæld stor lighed med virus isoleret fra vilde fugle i USA.

Læs også