Debat: Efterafgrøder: Vi kigger ind i en katastrofe - igen

Med hensyn til dette års vårafgrøder ved vi allerede nu, at konsekvensen, uanset om vækstforholdene er optimale resten af vækstsæsonen, vil være en kraftig udbyttenedgang, lyder det fra læserbrevsskribenten.

Vagn Lundsteen

Af Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver og direktør, AgroPro

Det er tredje gang på syv år, at udbytterne i vårafgrøderne vil blive lave. Tredje gang at jorden er sort fra sidst i oktober og frem til sidst i april og ind i maj. Og tredje gang, at det skyldes krav om etablering af efterafgrøder, der forbyder etablering af overvintrende afgrøder. Tredje gang, hvor vi ikke udnytter gødningen fuldt, og hvor kulstofbindingen reduceres, og lattergasudslippet stiger på grund af vandmættede marker.

I efteråret 2024 skærpes kravene yderligere for store dele af landet. Store dele af Danmark skal have mere end halvdelen af arealet med vårafgrøder. Og med hvilket formål? At reducere kvælstofudvaskningen!

At markerne ligger uden afgrøde fra oktober til sidst i april øger udvaskningen. Hvis alle arealer var med vintersæd, og kun de marker, hvor der skal etableres roer, bælgplanter og majs, var med efterafgrøder, ville udvaskningen af kvælstof være reduceret til et minimum.

I stedet øges udvaskningen på grund af perfide regler om efterafgrøder. Så det, der ud fra nogle teoretiske betragtninger burde være at sænke udvaskningen, i stedet er med til at øge udvaskningen. Og hvad værre er reducerer udbytter, kulstofbinding og øger tab af lattergas, som er den mest potente klimagas.

Er der en voksen til stede? Er der ingen der kan forklare politikerne vanviddet?

Jeg tænker tanken, om at efterafgrøder ikke er for at gavne vandmiljøet, men blot for at genere landmanden. Reducere landbrugets indtjening. Samt glæden ved at sidde ved et skrivebord og herse rundt med landmændene.

Vi var engang et frit erhverv, hvor faglighed og godt landmandskab var herskende. Dengang var vi blandt de dygtigste i verden. Nu hersker bureaukrati, perfide regler, pessimisme og mismod.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også