Ydelse på 635 hk: New Holland lancerer endnu en CR-tærsker

Den nye flagskibsmodel New Holland CR11-mejetærskeren, der blev præsenteret på Agritechnica 2023, suppleres nu med en CR10-model i forbindelse med den officielle 2024-lancering af det nye Next Generation-design. Den primære forskel mellem de to modeller er motorydelsen og korntankens størrelse.

Begge maskiner, der er fremstillet på New Hollands Centre of Excellence i Zedelgem, Belgien, har innovativ ny teknologi, der er udviklet til at hjælpe de største landbrugsbedrifter med at maksimere produktiviteten, minimere spild og reducere de samlede omkostninger ved høsten.

CR11 har en 20.000-liters korntank og en 15,9-liters FPT Cursor 16-motor, der yder 775 hk. CR10-motoren er en 12,9-liters FPT Cursor 13 med en ydelse på 635 hk, mens korntanken rummer 16.000 liter. Ud over den ekstra ydelse og kornkapacitet omfatter vigtige komponenter længere twinrotorer og det nye Twin-Clean-soldkassesystem, der rykker disse mejetærskere op i en liga for sig, når det kommer til produktivitet, renvarekvalitet og minimering af spild.

Startende fra fronten er disse nye flagskibs-CR-mejetærskere udviklet til at kunne håndtere større afgrødemængder. Skæreborde fås i en bredde fra 10,6-15,0 meter (35-50 fod) med faste knive, fleksible knive, flytbare knive og til sejlskæreborde. Der tilbydes også majsborde fra 12/16 rækker, og længden på tømmesneglen kan specificeres, så den passer til enhver skærebordsbredde.

Der kan vælges mellem tre drivlinjer for at matche alle skærebords krav: standard med fast drev, standard med trinløst drev og et trinløst heavy-duty-system. På drivlinjen med trinløst drev gør et CVT-drev på motorens gearkasse det muligt at variere skærebords-/indføringshastigheden afhængigt af afgrødeforhold og betingelser i marken. Reversering af indføring/skærebord opnås med en hydraulikmotor på drivlinjen med fast hastighed og med CVT-drevet på drivlinjen med variabel hastighed.

Helt ny TwinClean-soldkasse

På den nye CR10 og CR11 har de to 600 mm rotorer fået forøget diameter og længde, så der er større kapacitet til cirkulation af afgrøden og til tærskning samt udskillelse af kornet. Hver rotor har 40 standard-slagler, otte HX-slagler og 12 slagler med pigge.

Vinklen på rotor-ledeskinnerne kan fjernjusteres fra kabinen, og med det nye design på ledeskinnerne udledes afgrøden bedre, hvis det er nødvendigt at reversere rotorerne. Det nye rotorhus har et trappedesign med større, bredere og højere rotor-ledeskinner i udskillelsesområdet, så der kan håndteres en større afgrødemængde med forbedret udskillelse og højere ydelse. Tærskebro-området består af to sæt med tre letvægts-tærskebroer, og udskillelsesbroerne består af to sæt med seks letvægtsbroer.

Den nye TwinClean-soldkasse har flere funktioner til forøgelse af gennemløb og minimering af kornspild. Systemet består af to dele monteret efter hinanden, hver med over- og undersold samt en kornsnegl hver, og det er opbygget omkring et stort tilløbsplan med faldtrin imod det første oversold. Luftstrømmen leveres af en højtydende soldblæser. En siderystemekanisme gør, at tilløbsplanet og soldene også bevæges sideværts, hvilket udjævner materialet i hele soldkassens bredde. Soldkassen kan udligne ujævn indføring og sidehældninger op til 28 procent. Det komplette beluftede soldareal er hele 8,76 kvadratmeter.

Spredebredde op til 18 meter

Korntanken på CR11 kan rumme 20.000 liter, med en tømmehastighed på 210 l/sekundet, mens tanken på CR10 kan rumme 16.000 liter og har en tømmehastighed på 159 l/sekundet. Standsning af tværsneglene gør det muligt at køre tømmesneglen helt tom, også selvom der stadig er korn i tanken.
CR10 og CR11 mejetærskere fås enten med en integreret snitter eller en halmhætte monteret rotorsnitter. Den integrerede snitter er beregnet til tørre afgrødeforhold og markeder med mindre halmvolumen, hvorimod den halmhætte monterede rotorsnitter er beregnet til brugere, som har behov for finere snitkvalitet, har større mængder halm og skal sprede materialet ud i store skærebredder.

Den integrerede snitter har 60 faste knive, der kører i forbindelse med 52 modskær med 3.000 o/min ved snitning eller med 800 o/min ved aflægning af halmen. Manuel justering af modskærene er standard, hydraulisk fjernjustering er ekstraudstyr. En drevet valse hjælper med at udlede halmen ved aflægning eller lede materialet til spredetallerkenerne ved snitning. De to hydraulisk drevne 800 mm spredetallerkener er hver udstyret med tre skovlblade og spreder snittet materiale i en bredde op til 15 meter.

Den halmhætte monterede rotorsnitterenhed består af en 500 mm halmudkaster med to rækker med pigge og to rækker glatte medbringere plus en ikke-perforeret bro. Dette efterfølges af en seks-rækkers rotorsnitter med 88 slagleknive og 67 modskær. Snitteren kan køre i lavgear (900 o/min) eller højgear (3.600 o/min) hastighed eller stå i neutralstilling, når service er påkrævet. De to hydraulisk drevne 970 mm diameter spredetallerkener på denne enhed har hver fem skovlblade og spreder restmateriale i en bredde op til 18 meter. Også denne type snitter har en pivoterende deflektor, monteret bag ved spredetallerknerne, så restmaterialet spredes i hele skærebordsbredden med den dynamisk pulserende effekt.

Teknologi og komfort letter arbejdet

Betjeningen af CR10/CR11 er blevet gjort nemmere med tilføjelsen af to IntelliView 12-tommers touchskærme. Med den primære monitor på højrehåndskonsollen styres og overvåges mejetærskerens vigtigste betjeningsfunktioner, og den sekundære monitor på A-stolpen er beregnet til kortlægning og GPS-styring.

Begge mejetærskere er udstyret med tre kameraer, med udsyn bagud, over korntanken og tømmesneglens tud, mens et 360-graders kamera med udsyn i fugleperspektiv fås som ekstraudstyr sammen med et kamera ved trækkrogen. Begge monitorer kan konfigureres til ekstern kameravisning.

Føreren kan nu også fuldt ud fjernstyre flere funktioner fra kabinen, inklusive hastighed på rotorer, snitter og tømmesnegl, reversering af DFR og rotorer samt fuld tilkobling/frakobling af halmsnitteren.

Præcision matcher ydelsen

De nye CR10 og CR11 mejetærskere har pakker med præcisionslandbrugsteknologi udviklet til at dække behovet på de største bedrifter. En Core PLM Intelligence-pakke dækker de mest almindelige behov, såsom IntelliSense med automatisk justering i henhold til den høststrategi, som føreren har valgt, uanset om dette er begrænset spild, bedste kernekvalitet, maksimal kapacitet eller fast gennemløb. Den anden mulighed er Advanced PLM Intelligence-pakken til dem med de mest avancerede krav.

Korrektionssignal-pakker til IntelliSteer automatisk styring og andre funktioner såsom kortlægning af udbytte og fugtindhold fås fra fabrikken med to præcisionsniveauer. Ved hjælp af den valgfri IntelliField-software kan ejere og førere uden omkostninger med det samme modtage data fra marken og dele markskel, styrelinjer og dækningsdata, når flere maskiner kører i den samme mark på samme tid.

CR10 og CR11 har en totrins hydrostatisk transmission og TerraLock semi-automatisk differentialspærre, som tilkobles manuelt og frakobles automatisk afhængigt af styrevinkel og fremkørselshastighed. Modeller med SmartTrax fås med bælter i tre forskellige bredder på 660 mm, 810 mm og 910 mm, med gummiaffjedring eller hydraulisk affjedring. Den samlede maskinbredde er henholdsvis 3,49, 3,79 og 3,99 meter. På nogle markeder fås en bredere version i kombination med 910 mm bælter, hvor den samlede maskinbredde er 4,8 meter.

Læs også