Väderstad Tempo bliver mere nøjagtig

Det nye elektroniske system WSX til Väderstad Tempo F, Tempo V og Tempo L opgraderer Tempo-såmaskinernes elektronik og aktiverer nye funktioner, der sikrer nøjagtighed i marken. De nye funktioner omfatter automatisk såsædssortering, aktiv hydraulisk skærtryk samt kurvekompensation.

Väderstad lancerede for ti år siden deres højhastighedssåmaskine Tempo og har siden opnået en stærk markedsposition for enkornssåmaskiner. Til næste år vil Tempo-rækkeenheden blive opgraderet med Väderstads egenudviklede nye elektroniske system WSX med børsteløse motorer og forbedret kabelføring. Men det er ikke kun WSX i sig selv, der vil optimere såpræcisionen yderligere - det kommer fra de nye funktioner, som systemet muliggør.

- Det nye WSX-system gør det muligt for os at integrere tre nye funktioner for at optimere nøjagtigheden af Tempo-såmaskinen endnu mere, sagde Oskar Karlsson, Director Planter Product Management hos Väderstad på et pressemøde i sidste uge.

- For det første er der indført automatisk såsædssingulering for en præcis udsåning i såhuset uden behov for manuel indstilling. Med sensorer i hver rækkeenhed overvåges såsædssinguleringen løbende og justeres automatisk til den optimale indstilling. Den automatiske singulering sparer tid og øger produktiviteten i marken. En funktion, der især vil blive værdsat af landbrugsbedrifter og maskinstationer, der regelmæssigt skifter afgrøder, sagde han.

- For det andet er der indført aktivt hydraulisk skærtryk for altid at sikre en nøjagtig sådybde uafhængigt af jordforholdene. Med opgaven om altid at holde det indstillede skærtryk vil systemet tilføje eller mindske skærtrykket mod jorden afhængigt af jordforholdene. Hvis man eksempelvis kører over et lettere markområde, vil trykket falde, og hvis man kører ind i et område med stivere jord, vil trykket øges. For at sikre hurtige reaktionstider arbejder systemet med hydraulik. Såmaskinen kan enten udstyres med aktiv hydraulisk skærtryk med én feedback og kontrol for hele maskinens bredde eller med individuel aktiv hydraulisk skærtryk for hver rækkeenhed.

Kurvekompensation

- Det aktive hydrauliske skærtryk giver føreren mulighed for at indstille et optimalt skærtryk, som holdes automatisk. Det sikrer en præcis sådybde på trods af skiftende jordbundsforhold som følge af variationer i jordtype eller jordpakning, siger Oskar Karlsson og fortsætter:

- Derudover kan denne funktion udnyttes til at forbedre sprøjtesporsmarkeringen og forberede ubeplantede spor til den efterfølgende sprøjte. Såmaskinen er udstyret med individuel aktivt hydraulisk skærtryk for hver rækkeenhed, og den kan også bruge systemet til at lette trykket og løfte de enkelte rækkeenheder, når der laves kørespor. Når man gør det, arbejder det aktive hydrauliske skærtryk sammen med såmaskinens dynamiske køresporssystem. Det betyder, at køresporene vil være tydeligt synlige for sprøjteføreren, også inden afgrøden er spiret frem.

- Den tredje nye funktion er indførelsen af kurvekompensation, der sikrer en ensartet udsåning over hele såmaskinens bredde, når der drejes. Det betyder, at de inderste rækkeenheder i svinget midlertidigt vil sænke deres udsåningshastighed, mens de yderste rækkeenheder vil øge den. Gyrosensorer identificerer, når maskinen drejer, og justerer udsåningen for hver rækkeenhed for altid at sikre en ensartet udsåning over hele såmaskinens bredde.

De nye funktioner og det elektroniske WSX-system til Tempo L 8-32, Tempo V 6-12 og Tempo F 6-8 får premiere på Agritechnica i november. En begrænset serie af maskiner vil være ude i marken i foråret 2024, og serieproduktionen starter i sommeren 2024.

Læs mere om Marken til foråret

Optimer din forårsindsats i marken med nøje planlagt jordforberedelse, strategisk såning og effektiv implementering af efterafgrøder. Her kan du dykke ned i de seneste landbrugsteknikker og få inspiration, der klæder dig på til at maksimere din afgrødes sundhed og udbytte.

Læs mere her

Læs også