Minkavler fik banet vejen til erstatning

Et langt forløb omkring erstatning er endt godt for parret Vibeke og Søren Bagge Jørgensen fra Østjylland, der med hjælp fra rådgivningsvirksomheden Boje & Ladekjær fik banet vejen til en tilfredsstillende og god erstatning i forbindelse med deres minkfarm.

Gert Berndt er rådgiver hos Boje & Ladekjær og har mink og erstatninger til tidligere minkavlere, som et af sine specialer. Foto: Boje & Ladekjær De første ansøgninger om erstatninger er nu gået igennem til tidligere minkavlere, efter at alle danske mink tilbage i 2020 blev aflivet og destrueret efter en politisk beslutning som følge af corona. Arkivfoto

- Han har gjort det med sådan en gejst, at man skulle tro at det var hans egen minkfarm.

Sådan lyder det fra parret Vibeke og Søren Bagge Jørgensen ved Gedved i Østjylland, der som minkavlere blev ramt, da alle minkfarme skulle lukkes ned og dyrene aflives i forbindelse med corona-epidemien.

Ham de taler om, er Gert Berndt, der er er rådgiver hos Boje & Ladekjær, og blandt sine specialer, blandt andet har mink – og ikke mindst erfaringer med de mange erstatningsansøgninger, der er fulgt i kølvandet på den politiske beslutning om at lukke hele den danske minkproduktion ned i forbindelse med corona-epidemien.

Vibeke og Søren havde haft mink i 35 år, og startede med 25 mink og endte sidenhen med 2000 tæver, indtil de en dag for tre år siden blev ringet op. Mange husker den nok, minkskandalen, hvor alle minkfarme skulle lukkes fra den ene dag til den anden.

- Det er de ti værste dage jeg har haft som selvstændig. Jeg blev ringet op af både politi, militær og kommune, som fortalte at vi skulle se at blive færdige, fortæller Søren.

De havde efter opringning, to dage til at finde kølecontainer, stille op og skaffe mandskab, som kunne hjælpe med at aflive og pakke minkene. Heldigvis fik de lavet en aftale med et pelseri, der kunne aftage minkene. De fik ti dage til at aflive, pakke og levere, under normale omstændigheder plejer det at tage en hel måned.

Usikkerhed om erstatning

Søren fortæller at efter minkene blev aflivet, var der meget usikkerhed omkring, hvad der skulle ske og ikke ske. De første to år, vidste han og Vibeke ikke hvad de kunne forvente sig af en erstatning.

Det har været en langtrukken proces, indtil for et år siden, hvor der blev åbnet op for, at man som minkavler kunne søge erstatning. Søren søgte allerede dagen efter at det kunne lade sig gøre.

Søren og Vibeke havde dog brug for hjælp til hele processen omkring minkerstatningen. Søren havde fået et tip om, at en af partnerne fra Boje & Ladekjær havde meget viden omkring minkerstatning, derfor tog han kort tid efter fat i Gert Bernt, og han har været med i hele forløbet lige siden.

- Jeg fik et tip om Gert omkring hans viden og erfaring indenfor minkerstatninger. Og det har været en positiv oplevelse at have Gert med ind over, og få erstatningen til at gå igennem, forklarer Søren Bagge, der uddyber:

- Det var ideer til, hvordan erstatning kunne gå igennem, hvor han gik ind i det med liv og sjæl. Blandt andet ved at se på vores skindindeks, og få det skubbet i den rigtige retning. Mit skindindeks havde været stigende, og jo bedre skindindeks, jo højere pris.

Søren Bagge understreger, at det var nødvendigt med én til at rådgive, og hjælpe ham igennem en med det hele.

- Jeg havde aldrig klaret det selv. Det er næsten umuligt for menig mand, og jeg har ikke hørt om nogen, der selv har kørt sig igennem erstatningsforløb, konstaterer Søren, der især fremhæver realistiske planer og en generelt god føling med det hele, som han oplevede hos Gert Berndt.

Professionel hjælp

Hele rådgivningsforløbet samt processen omkring ansøgningen er Søren og Vibeke yderst tilfredse med.

Gert Bernt har afsluttet de første af i alt godt 40 ansøgninger omkring erstatninger, som han er involveret i for tidligere minkavlere.

Samarbejdet mellem Gert, Søren og Vibeke startede med en snak omkring hele processen, herefter fandt et opstartsmøde sted, hvor de fik kortlagt forløbet, og efter drøftelsen fik de vurderet alle aktiverne.

- De havde desuden nogle ekstraordinære forhold som de skulle se på, blandt andet på pelsindekset som skulle forhøjes og et ombygget staldanlæg som skulle erstattes. De fik medhold i alle reguleringerne og de ansøgte bygninger blev erstattet, forklarer Gert Berndt, der har gjort sig flere vigtige erfaringer, som han bruger i rådgivningen af de enkelte minkavlere, hvor ikke to forløb og situationer er ens:

- Der er flere problemstillinger som er ens i de forskellige ansøgninger, men der opstår hele tiden nye forhold der skal belyses i sagerne. Men for at få lavet en god ansøgningen er det altid meget vigtig at få de forskellige reguleringerne man ønsker at få med ind i ansøgningen, at få dem godt underbygget med holdbar dokumentation, lyder det fra Gert Berndt, der tilføjer:

- Hvis det ikke kan lade sig gøre, så lad være med at bruge energi på de reguleringer. Brug kun energi på de forhold som I er sikrer på at I får medhold i.

Han opfordrer samtidig til, at man ved besigtigelsen så få eksterne folk med som kan underbygge den enkelte minkavlers argumentation for dermed at stå stærkere overfor taksationskommissionen og gør det lettere får kommissionen at tage den rigtige afgørelse. Derved får I den erstatning som I fortjener og I er tilfredse med.

Kommissionen er den erstatnings- og taksationskommission, som under Fødevarestyrelsen, står for behandling og afgørelse af erstatningssager for minkavlere, og hvor det er muligt at påklage afgørelser.

I mål med erstatningen

Efter et langt forløb omkring afvikling af minkfarmen og den efterfølgende vigtige ansøgning om erstatning, er det et tilfreds – nu tidligere – minkavlerpar, der både ser tilbage på forløbet – og ikke mindst – nu også kan se fremad.

- Det har været rigtig godt at have Gert med, helt fantastisk. Han har gjort det med sådan en gejst, at man skulle tro at det var hans egen minkfarm. Han ved næsten mere om vores tal, end vi selv gør. Det har været helt fantastisk. Og nemt for os. Det har været en god oplevelse og vi har kunne ringe til Gert på alle tidspunkter af døgnet, lyder det samstemmende fra Søren og Vibeke om deres samarbejde med Gert.

I dag er de ved at være i mål med hele forløbet, erstatningen er ved at blive udbetalt, og nu er det kun alle minkaktiver der mangler at bliver fjernet. Søren og Vibeke glæder sig over, at det snart er et afsluttet kapitel.

Det eneste Søren Bagge efterfølgende savner, er en generel udmelding og vejledning fra myndighederne omkring skattebetaling i forbindelse med de beløb, der er udbetalt i erstatning.

Læs også