Det er ikke blevet nemmere at vælge sukkerroesorter

- Efter markedet for sukkerroefrø blev gjort mere frit i 2019, er det blevet svært at sammenligne sorterne prismæssigt med forskellige frøpriser hos de enkelte udbydere, påpeger planteavlskonsulent Charlotte Hansen, VKST.

- Erfaringer med de enkelte roesorters bladdække bør derfor også tages med i overvejelserne ved sortsvalg. I praksis er der nemlig set større forskelle mellem sorterne med hensyn til at lukke rækkerne, påpeger Charlotte Hansen. Arkivfoto - Hvis der planlægges tidlig såning eller lokaliteten er kold, skal der vælges sorter med lav tendens til stokløbning, lyder anbefalingen fra Charlotte Hansen, VKST. Foto: Jørgen P. Jensen

Med nye friske resultater på bordet fra dette års sortsforsøg er det tid at vælge og bestille roefrø til dyrkning i kommende sæson.

- Det er fornuftigt at vælge to til fire forskellige roesorter alt afhængig af roearealets størrelse, siger Charlotte Hansen, planteavlskonsulent hos VKST, og tilføjer:

- Erfaringer fra både i år og tidligere år viser, at der kan opstå uforudsete problemer med for eksempel fremspiring eller et højt antal stokløbere hos enkelte sorter, hvorfor det er vigtigt at sprede risikoen.

Hun anbefaler, at flere sortsegenskaber skal inddrages i sortsvalget. Vigtigste egenskab er naturligvis højt økonomisk udbytte og udbyttestabilitet over flere år.

- I sortsforsøgene 2023 på arealer uden nematoder er der en variation på op til 12 procent i økonomisk udbytte mellem de dyrkede sorter. Det svarer til cirka 1,7 tons sukker pr. hektar, forklarer hun.

Kendskab til nematoder vigtigt

Sortsforsøgene fra i år viser blandt andet, at nematoder i 2023 i gennemsnit har kostet cirka 11 procent udbytte.

Igen i år klarer flere nematodetolerante (NT) sorter sig godt, og ligger blandt de højst ydende sorter - også på arealer uden nematoder.

- Frøpriserne er imidlertid i gennemsnit højere for NT-sorter, og det skal tages med i overvejelser ved sortsvalget, hvis der ikke er konstateret nematoder eller mistanke herom i årets roemarker, påpeger Charlotte Hansen.

Det er vækstsæsonen, der afgør, hvor stor betydning nematoder får - og det er altid værst i tørre år. Typiske tegn på nematoder er dårlig vækst, grenede og små roer, roer der sover i tørre perioder samt små hvide cyster på rødderne.

Ved sortsvalget skal der derfor tages stilling til, om markerne er inficeret med nematoder eller ej.

- Har nematodeprøver eller dårlig vækst givet mistanke om nematoder i marken, skal der vælges en nematodetolerant (NT) roesort. Specielt på bedrifter med tæt roesædskifte er det relevant at være ekstra opmærksom på valg af NT-sorter, understreger Charlotte Hansen.

Og der er ofte mange nematoder i jorden, når den først er angrebet.

- I gennemsnit på to lokaliteter med dyrkning af nematodetolerante roesorter på arealer med nematoder blev der talt cirka 3.000 æg og larver pr. kg jord.

Svært at sammenligne priser

2023 var som bekendt præget af et tørt forår og forsommer, hvor roerne mange steder havde vanskelig ved at lukke rækkerne og skygge for nyfremspiring af ukrudt.

- Erfaringer med de enkelte roesorters bladdække bør derfor også tages med i overvejelserne ved sortsvalg. I praksis er der nemlig set større forskelle mellem sorterne med hensyn til at lukke rækkerne, pointerer Charlotte Hansen og fortsætter:

- Tidlig såning og kølige lokaliteter fremmer tendens til stokløbning. I årets sortsforsøg er der imidlertid ikke registret stokløbere. Men hvis der planlægges tidlig såning eller er lokaliteten er kold, skal der vælges sorter med lav tendens til stokløbning, lyder anbefalingen.

I 2023 kom der regn efter såning i påsken og efterfølgende tørt vejr, som ligeledes påvirkede fremspiringen i enkelte marker.

- Nogle roesorter havde vanskeligt ved at klare modgangen med kulde, kompakt jord og måske dyb såning, påpeger Charlotte Hansen, som finder det svært at vurdere, hvor man køber roefrø billigst.

- Efter markedet for roefrø blev gjort mere frit i 2019, er det blevet svært at sammenligne sorterne prismæssigt med forskellige frøpriser hos de enkelte udbydere.

Vigtige sortsegenskaber ved valg af roefrø

• Nematodetolerance

• Højt sukkerudbytte og stabilitet over flere år

• Høj og ensartet fremspiring

• Høj sukkerprocent

• Lav stokløbningstendens

• Bladdække

• Roens højde over jorden

Kilde: Charlotte Hansen, VKST

Læs også