Minksagen skabte bål og brand i ministerier

Nye afhøringer i Minkkommissionen kaster lys over kommunikationen mellem de forskellige ministerier i tiden omkring den 4. november 2020, hvor statsministeren gav minkavlerne besked på at aflive alle mink.

Retorikken mellem Statsministeriet og Fødevareministeriet i starten af november måned viser, at der var bekymring for, om Mette Frederiksens politiske liv var i fare.

Hun var hverken til stede i retsbygningen eller i vidneskranken ved Minkkommissionen på Frederiksberg torsdag.

Alligevel var regeringens højest placerede embedsmand, Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen hovedpersonen under torsdagens afhøring af tidligere departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard.

Under afhøringen af Studsgaard blev der fremlagt tekstbeskedder fra korrespondancen mellem de to departementschefer, der giver et indtryk af, at der var stor uro mellem Fødevareministeriet på den ene side og Statsministeriet på den anden side. Både i forhold til, hvordan man skulle gribe spredningen af smitte på minkbesætninger an, men også hvordan man skulle kommunikere til omverdenenen.

Minkkommissionen har allerede belyst, at man fra Fødevareministeriets side havde lagt op til, at minkerhvervet skulle gå i dvaleordning i 2021, og altså have lov til at beholde avlsdyr.

Men torsdag kom det frem, at flere embedsmænd fra Statsministeriet, blandt andet Barbara Bertelsen, under et møde den 3. november kritiserede den indsats, der var blevet lagt op til, med vægt på at inddæmme smitten med fokus på Nordjylland.

- Statsministeriets departementschef (Barbara Bertelsen, red.) mener, det er alt for lempeligt, kalder oplægget provinsielt og fremfører, at resten af mødekredsen slet ikke har forstået, hvor stor en potentiel katastrofe, det er, vi står over for, stod der at læse i et referat fra mødet.

Udmeldingen kom, efter at dokumenter ved Minkkommissionen fredag viste, at regeringen allerede i september overvejede at få aflivet alle mink. Det var på dagsordenen under et koordinationsmøde den 30. september 2020.

- Tilsyneladende meget tæt på, at STM (statsministeriet, red.) sendte militæret ind for at gasse alle mink i aften, skrev en departementschefsekretær i Finansministeriet i en intern mail i ministeriet.

Den 4. november kom så det famøse pressemøde, hvor statsministeren meldte ud, at alle mink i Danmark, også avlsdyr, skulle aflives. Meldingen kom som bekendt ud, uden at der var lovhjemmel for det, og på daværende tidspunkt var der ikke konstateret smitte af Covid-19 i mink øst for Lillebælt.

Uenighed i ministerier

Men der var splid i ministerierne om, hvordan den manglende hjemmel skulle italesættes i offentligheden.

Stod det til Barbara Bertelsen, skulle fødevareministeren Mogens Jensen (S) tage et større ansvar for, at der ikke var hjemmel for at gennemføre en nedslagtning af alle mink i Danmark.

- Hvornår kommunikerer I (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte;-), lød det i en sms fra Bertelsen til Henrik Studsgaard den 9. november 2020, og kort efter:

- Hører hele tiden linjer fra jeres folk/SR (særlig rådgiver, red.), der prøver at komme uden om selv at tage ansvaret på sig. Jeres ministers eneste chance for at vende denne er imidlertid at tage den oprigtigt og helhjertet på sig, skrev Barbara Bertelsen og fortsatte:

- Enhver rest af hidtidige transparente forsøg på at kaste den videre på andre – herunder regeringen bredt og dermed stm (statsministeren, red.) – kommer jo til at ramme ham selv endnu hårdere, skrev hun.

Senere udgav Ekstra Bladet en artikel, hvor daværende fødevareminister Mogens Jensen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet bedyrede, at der kun var tale om en opfordring til at slå sine dyr ned.

- Regeringen har skrevet rundt til de enkelte minkfarmere med en opfordring til at påbegynde aflivninger, og parallelt hermed arbejdet på at tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag til om nødvendigt at påbyde dette – herunder også så minkavlerne kan få den nødvendige kompensation, lød det fra Mogens Jensen ved den lejlighed.

Skældte ud på ministerium

Det fik Barbara Bertelsen i kommunikativ offensiv overfor hendes kollega i Fødevareministeriet, som hun beskyldte for at kaste regeringen og dermed statsministeren under bussen, blandt andet på grund af ministerens ordvalg i det skriftlige svar.

- Har I ikke erkendt, at der er begået en fejl? Lyder som endnu en omgang, der gør mere skade end gavn. I taler om »regeringen« – det vil sige præcis det modsatte af selv at tage ansvar på sig, skrev Barbara Bertelsen, der i en senere sms kaldte kommunikationen fra Fødevareministeriet »meget lidt overbevisende«.

Senere om aftenen den 9. november gjorde Barbara Bertelsen det klart, at statsministeren skulle holdes ude af sagen. Ifølge departementschefen handlede det derefter om at »holde Mogens Jensen i udstrakt arm«.

- Lige nu har han skubbet hende foran sig. Nu må hun skubbe ham tilbage, hvor han hører til – som ansvarlig for sit område og sine egne og sit systems dispositioner. Og så må JM (Justitsministeriet, red.) mandsopdække dem hele vejen, skrev Barbara Bertelsen til statsministerens særlige rådgiver Martin Justesen og pressechef Pelle Pape, og fortsatte:

- Det farligste for Mette (Frederiksen, red.) i morgen er, hvis hun lader sig hive ned i et processpor, hvor vi grundlæggende ikke aner, hvad de har lavet. Kun hvad vi selv har hørt - eller rettere ikke har hørt.

Minister tog skylden

Dagen efter gav Mogens Jensen et interview til TV2, hvor han tog ansvaret for miseren.

- Vi har begået en fejl. Der er ikke lovhjemmel til at bede minkavlere slå deres mink ned udenfor de zoner, der er lavet. Og det skal vi have hjemmel til, hvis vi skal kræve det. Derfor er det også beklageligt, at der går et brev ud til minkavlerne, hvor det ikke var klart, at der skulle være tale om en opfordring fra regeringens side, siger han.

Torsdagens fremlæggelser var de første, der implicerede Statsministeriet i sagen om minkaflivningerne.

Meningen med afhøringerne er at skabe klarhed over, hvad der er op og ned i sagen, hvem der vidste hvad og hvornår, og hvem der i sidste ende besluttede at få nedlagt et helt erhverv uden at have lovmæssig grundlag for det. For der er stadig mange uafklarede spørgsmål i sagen.

Savner stadig svar

Politisk kommentator Hans Engell siger fredag til TV2, at han har svært ved at forstå, hvorfor tingene gik, som de gjorde, på trods af, at der blev kommunikeret så omfattende og direkte mellem ministerierne.

- Så hvorfor er der ingen i den her kreds af landets bedst uddannede jurister og topembedsmand, der skærer igennem tidligere og siger, at man ikke kommer videre, før der er et lovgrundlag at stå på, siger han.

Han tilføjer, at det er muligt, at regeringen, hvis den havde fået inddraget Folketingets partier inden pressemødet den 4. november, med rimelig sandsynlighed havde fået det lovmæssige grundlag for en ny minklov på plads.

Men Barbara Bertelsens sms’er tyder på, at man har vurderet i embedsværket, at Mette Frederiksen risikerede at måtte gå af på grund af sagen, siger Hans Engell.

Minklovgivningen var en af de første gange under coronapandemien, at der ikke var fælles fodslag mellem rød og blå blok på Christiansborg om, hvordan man skulle håndtere pandemien.

Folketinget bedømmer ministres ansvar 

Som bekendt kastede sagen også et borgerforslag om at stille Mette Frederiksen for en rigsret af sig, hvilket fik opbakning fra den blå side af Folketinget.

Men i en analyse i netmediet Altinget skriver chefredaktør Jakob Nielsen, at den rapport, der næste år kommer fra Minkkommissionen, kan være farligere for regeringens øverste embedsmænd, med Barbara Bertelsen i spidsen, end det nødvendigvis vil være for politikere, altså Mette Frederiksen.

- For som med andre undersøgelseskommissioner gælder det, at Minkkommissionen lige netop ikke skal foretage retlige vurderinger af ministres ansvar. Den opgave ligger hos Folketinget, hvis et flertal ønsker det, når rapporten er læst. skriver Jakob Nielsen og fortsætter:

- Omvendt står det udtrykkeligt i kommissoriet til Minkkommissionen, at den skal foretage retlige vurderinger af, om embedsmænd kan drages til ansvar. Og hvis det er tilfældet, vil der med stor sikkerhed blive iværksat tjenstlige undersøgelser mod de pågældende, uanset om regeringen og Folketingets flertal bryder sig om det.

Både Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen skal senere på efteråret afhøres i Minkkommissionen.

Læs mere om Minksagen

Dyk ned i vores mere end 450 artikler om minksagen. Helt tilbage fra hvor de første besætninger blev smittet og frem til afhøringerne i Minkkommissionen.

Læs mere her

Læs også