Indretningen har betydning for hygiejnen i farestien til den løse so

Hygiejnen på det faste gulv i farestier til løse søer er bedre i stier, hvor soens krybbe er placeret på spaltegulvet bag en gødevæg sammenlignet med tilsvarende stier uden gødevæg, og hvor krybben er placeret på det faste gulv. Det viser en ny afprøvning foretaget af Seges Innovation.

Fremover forventes flere søer at være i løse i diegivningsperioden. Samtidigt er der krav til at sikre lav miljøbelastning fra griseproduktionen. Samlet fører det til interesse for at indrette farestier til løse søer med delvist fast gulv, da et delvist fast gulv reducerer gylleoverfladen og dermed alt andet lige fordampningen.

For at opnå den fulde effekt af reduceret gylleoverflade er det vigtigt, at det faste gulv kan holdes rent og tørt. Et tørt, fast gulv gør det nemmere at tildele rode-/beskæftigelsesmaterialer til grisene samtidig med, at det tørre gulv er vigtigt for grisenes sundhed og trivsel, samt for arbejdsmiljø og -opgaver.

Formålet med en afprøvning udført af Seges Innovation, Den rullende Afprøvning, var dermed at sammenligne hygiejnen på det faste gulv i stier, hvor krybben var flyttet, og der var etableret gødevæg med hygiejnen på det faste gulv i kontrolstier.

Målet var et tørt gulv

Målet var at vise, at tiltaget ville føre til, at en højere andel af farestierne havde tørt gulv – og det lykkedes.

I meddelelse 1288 beskrives det, hvordan hygiejnen i farestier til løse søer, hvor der var delvist fast gulv, blev forbedret på det faste gulv ved at placere soens krybbe på spaltegulvet fremfor på det faste gulv samt opsætte en »gødevæg«. Placering af krybbe på spaltegulvet reducerede risiko for foderspild og dermed for fugt på det faste gulv.

Placering af en gødevæg medvirkede til, at soen i højere grad ved gødningsafsætning placerede sin bagpart, hvor der var spaltegulv, og dermed forbedredes hygiejnen på det faste gulv. Hygiejnen var bedst i de første uger af søernes opholdstid i farestierne. Derefter faldt andelen af stier, hvor det faste gulv blev vurderet tørt, betydeligt.

Daglig rengøring kan være nødvendig

Ifølge meddelelse 1288 understøttede resultaterne fra forsøget tidligere forsøg og erfaringer med hensyn til, at der kan være behov for daglig rengøring af en andel af farestier, hvis de er indrettet med delvist fast gulv.

Find hele meddelelse 1288 via landbrugsinfo.dk.

Læs også