Sidste frist til Danske Vandløb

Danske Vandløbs årlige generalforsamling finder sted hos Velas onsdag den 20. marts 2024, og der er sidste frist for at tilmelde sig i dag tirsdag kl. 12.

Tilmelding til generalforsamlingen foregår via Danske Vandløbs hjemmeside eller ved at benytte den mail, som medlemsforeningen har modtaget.

Årets generalforsamling skal behandle en række vigtige punkter, herunder forslag til ændringer af vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår en række ændringer til vedtægterne, som en del af en større omkostningstilpasning, udløst af bortfaldet af underskudsgarantien fra Landbrug og Fødevarer. Den primære ændring indebærer, at bestyrelsen fremover skal bestå af fem valgte medlemmer og fem valgte suppleanter, svarende til et bestyrelsesmedlem og en suppleant fra hver region. Derudover ønsker bestyrelsen at få ret til at udvide antallet af medlemmer med to personer, som udpeges af de centrale landbrugsorganisationer.

Læs også