Vil slå bornholmsk rådgivning sammen med sjællandsk partner

Foreningerne hos VKST og Bornholms Landbrug & Fødevarer foreslår nu at slå sin rådgivning sammen.

Formændene for de to foreninger kalder ønsket om at sammenlægge rådgivningen for en naturlig forlængelse af det hidtidige samarbejde.

Ved at samle rådgivningen vil der blive endnu bedre forudsætninger for at tilbyde de bornholmske landmænd den specialiserede rådgivning, der skal være med til at ruste landbruget til fremtiden.

- Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med VKST gennem flere år, og det er en enig bestyrelse, der ønsker at udvide det samarbejde til at omfatte hele rådgivningen på Bornholm, siger Frederik Tolstrup, der er formand for Bornholm Landbrug & Fødevarer, og som med bestyrelsens forslag lægger op til, at rådgivningen overgår til VKST. Han fortsætter:

- Vi vil gerne kunne tilbyde medlemmerne den bedste rådgivning på områder som fx økonomi, skat, selskabsdannelse, ledelse, strategi og finansiering. Den helhed og tværfaglighed kan vi få hos VKST. Samtidig står vi overfor et generationsskifte på centrale områder, og det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere. Ved at lægge rådgivningen sammen kan vi både lave et godt fagligt miljø for medarbejderne og tilbyde vores medlemmer rådgivning fra den øverste hylde. Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter som en selvstændig forening, og det samlede setup, synes jeg, der er mange fordele i for medlemmerne, siger Frederik Tolstrup.

Torben Hansen, der er formand for VKST, supplerer:

- Jeg kender de bornholmske landmænd som dygtige og handlekraftige landmænd og virksomhedsejere, og jeg er glad for, at bestyrelsen i Bornholms Landbrug & Fødevarer peger på VKST som samarbejdspartner. Jeg er sikker på, at hele den pallette af rådgivning, et samlet VKST vil kunne tilbyde landbruget på Bornholm, vil understøtte udviklingen på den enkelte bedrift, siger Torben Hansen, formand for VKST.

Overgår ved årsskiftet

Hvis medlemmerne af Bornholm Landbrug & Fødevare stemmer ja til sammenlægningen, så vil man fortsætte som selvstændig forening med varetagelse af medlemmernes interesser. Også ejerskabet af Kannikegaard vil fortsat ligge hos Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Medlemmer af Bornholm Landbrug & Fødevarer inviteres til medlemsmøde den 14. september og ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober.

Hvis medlemmerne af Bornholms Landbrug & Fødevarer stemmer ja på generalforsamlingen, vil rådgivningen overgå til VKST ved årsskiftet. I VKST skal medlemmerne derimod ikke indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen ifølge vedtægterne kan beslutte, om man skal indgå samarbejder af den karakter med andre aktører.

- Jeg har stor respekt for vores medlemsdemokrati, og det arbejde folkevalgte og medarbejdere gennem tiden har lagt i det bornholmske landbrug. Derfor er det også vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne får en grundig orientering, og vi får en god debat om bestyrelsens indstilling inden generalforsamlingen, lyder det fra Frederik Tolstrup, der først og fremmest ser sammenlægningen som en mulighed for at tilbyde landbruget på Bornholm mere specialiseret rådgivning.

Ved en sammenlægning bliver alle ansatte i Bornholms Landbrug & Fødevarer ansat i VKST.

Læs også