Agreena får Europas største landbrugsbedrift med i klimakredit-program

Platformen for handel med klimakreditter, Agreena, har ved årets klimatopmøde COP28 indgået en aftale med kæmpelandbruget Agricost om carbon farming på Europas største konsoliderede agerbrug.

Den danske klima-techvirksomhed Agreena har indgået et partnerskab med landbrugskoncernen Al Dahra, der skal være med til at øge regenerativ omstilling på EU’s største storbrugsbedrift. En aftale, der blev underskrevet 10. december 2023.

Mere end 55.000 hektar marker på landbruget Agricost, der ligger på øen Great Braila Island i Rumænien og ejes af Al Dahra, vil som led i aftalen indgå i Agreenas jordkulstofprogram.

De to globale aktører har på COP28 nu underskrevet en hensigtserklæring, som markerer det vigtige partnerskab mellem Al Dahra og Agreena, der vil forene sine kræfter og ekspertise i et globalt samarbejde.

Et samarbejde med mening

Landbrugssektoren står i en unik position og kan blive afgørende i kampen for at nedbringe det samlede CO2-indhold i atmosfæren. Fødevaresektoren står for omkring en tredjedel af den samlede globale udledning af drivhusgasser, og samtidigt mener Agreena, at landbruget er en nøglespiller til en af de mest lovende klimaløsninger.

Ved at give et økonomisk incitament til at gå fra konventionelle til regenerative dyrkningsmetoder støtter Agreena landmændene i at omdanne deres marker til naturlige kulstofdræn, som trækker CO2 fra atmosfæren og binder kulstoffet i jorden. Og det giver mening for den nye partner i Al Dahra.

- Bæredygtighed er en kerneværdi og en kommerciel drivkraft for Al Dahra, og dette projekt repræsenterer et stort skridt på vores igangværende rejse. Vores Braila-farm, der arbejder med partnere som Agreena, vil få store økonomiske og miljømæssige fordele ved regenerativt landbrug. Det gør os i stand til at bidrage meningsfuldt til at skabe fødevarer til en voksende verdens befolkning, samtidig med at vores landbrugs robusthed og rentabilitet forbedres. Vi ser dette som en vigtig milepæl, og vi har forpligtet os til fortsat at ekspandere vores regenerative landbrug, fortæller Al Dahra Group CEP, Arnoud van den Berg.

Som en del af programmet vil det rumænske kæmpelandbrug indføre en række regenerative tiltag, som f.eks. optimal anvendelse af efterafgrøder og reduceret jordbearbejdning, og bevæge sig væk fra mere konventionelle dyrkningsmetoder.

Historisk stort projekt

Projektet bliver Agreenas største til dato og sætter endnu en tyk streg under virksomhedens førende position inden for kulstoflagring i europæisk landbrugsjord. Og det er noget, der i den grad skaber stor glæde hos ledelsen i Agreena.

- I Agreena er vi stolte af at samarbejde med Al Dahra om at sikre regenerativ omstilling på EU's største konsoliderede agerbrug. Naturbaserede løsninger, herunder regenerativt landbrug, anses for at være blandt de mest effektive til at afbøde klimaforandringer inden 2030, og dette projekt viser, hvordan den private sektor kan levere effekt i stor skala, siger Simon Haldrup, adm. direktør for Agreena, og tilføjer:

- Med dette carbon farming projekt sår vi frøene til bæredygtig forandring i landbruget over hele Europa.

I sidste måned kunne den danske klima-techvirksomhed meddele, at to millioner hektar nu er tilmeldt AgreenaCarbon-programmet.

Om Al Dahra

Al Dahra er en multinational leder inden for agro-business med mere end 150.000 hektar landbrugsjord i Egypten, Rumænien, Serbien, USA og 20 andre lande.

Agricost er den største landbrugsproducent i Rumænien og dyrker korn, oliefrø og lucerne på Great Braila Island i Donau-floden.

Udover dyrkning har Al Dahra også produktion, handel med knap 3 millioner ton fødevarer, næsten 3 millioner ton dyrefoder samt end-to-end supply chain management.

Med stærk position i Asien og Mellemøsten servicerer Al Dahra en stor kundeportefølje indenfor både den offentlige og private sektor på tværs af mere end 40 markeder.

Læs også