Landbrugsreformen kan styrke småøerne endnu mere

Den grønne omlægning af EU's landbrugspolitik ligger godt for småøernes landmænd og erhvervsliv.

EU’s landbrugsreform med større incitament til grønne tiltag kan komme til at ligge godt for de særlige erhvervsvilkår, som landbrug og andre virksomheder har på Danmarks småøer.

- Landbrugsreformen kan godt blive til fordel for os på småøerne. Vi har nogle forholdsvis små brug, hvor det i forvejen er ejeren, der selv står for det meste. Det er tit mere overskueligt at lave sådan nogle ting, siger landmand på Egholm, Ove Linnemann Axelsen.

Særligt økologiske landbrug – som der er mange af på småøerne – vil kunne nyde godt af den grønne styrkelse, om der er lagt op til i landbrugsreformen, skønner han.

- Vi har sommetider nogle diskussioner om økologi og ikke-økologi på småøerne. Men økologi ligger lidt til højrebenet, fordi småøerne er bundet så meget op på turisme. Det behøver selvfølgelig ikke at være økologisk for at være pænt og ordentligt. Det er der så ikke helt enighed om. Men det kræver nok nogle generationsskifter, førend vi kommer helt i mål med en økologisk omlægning af landbruget på småøerne, siger Ove Linnemann Axelsen, der selv er økolog og næstformand i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Sammenslutningens formand, Dorthe Winther, ser en mulighed i EU’s grønnere landbrugsreform for, at småøernes landbrug kan få nyt blod ind og fastholde erhvervet som en del af ø-livet.

Kan fremme generationsskifter

- Jeg tror på, at man skal kigge på, om landbruget på vores små øer kan drives på en måde, så det får gode muligheder for at udvikle sig til at passe på naturen og grundvandet og opretholde beskæftigelsen.

- Og der er ingen tvivl om, at det at få sat fokus på innovation og udvikling, også inden for landbrug er rigtigt godt. Også fordi det kan fremme generationsskiftet. Mange landmænd på øerne er oppe i årene og tænker at - nå ja, der er ingen, som vil købe det her, og så kan jeg lige så godt blive her, til jeg sætter træskoene. Her kan generationsskifte gå hånd i hånd sammen med nogle andre muligheder for at dyrke og producere og nogle helt nye forretningsmuligheder. Og det kan vi jo se, at der er nogle, som interesserer sig for, siger Dorthe Winther.

Også for det øvrige ø-liv tegner landbrugsreformen til at kunne blive en gevinst, skønner koordinator i småøernes fælles LAG-sekretariat, Morten Preisholm.

- Hvis man forestiller sig en landbrugsstøtte, hvor man i højere grad skal se på det miljømæssige eller samfundsmæssige output af støtten, så vil det spille godt sammen med den måde, vi arbejder på i LAG’erne. LAG’erne er ikke produktionsorienterede som sådan, men orienteret på de samfundsmæssigt og miljømæssigt positive effekter, vi kan skabe. Det spiller fint sammen med landbrugsreformen, siger han.

Læs også