Halmproducent styrker sin position med sydjysk opkøb

Mors-baserede producent af halm og strøelse Easy Agricare overtager nu træpilleproducenten Agroform A/S og forstærker dermed virksomhedens position på markedet for strøelsesprodukter til landbrugssektoren.

Halm- og strøelsesproducenten Easy Agricare, der holder til på Mors i Nordvestjylland, har udvidet sin portefølje med opkøb af industri-kollega.

Med virkning fra 1. april 2022 har Easy AgriCare overtaget aktierne i Agroform A/S i Agerskov.

Overtagelsen af virksomheden sker med henblik på at styrke Easy AgriCares forretning i markedet for strøelsesprodukter, og her mener adm. direktør Lars Sørensen, at opkøbet var en naturlig udvidelse af virksomhedens portefølje.

- Vi mener, at deres produktprogram passer godt ind i vores. Vi ser muligheder i nogle synergieffekter med den anden virksomhed vi har i Sønderjylland, Sønderjysk Halmindustri, hvor vi i dag kun kan producere bulk-materiale. Men i Agroform-regi får vi mulighed for at lave forskellige oppakkede varer, og står dermed samlet set stærkere i det syd-og sønderjyske område, forklarer han.

Fra Easy Agricares side ønsker man fortsat at være en aktiv deltager og væsentlig aktør i den grønne omstilling. Det kræver dermed en større volumen, end virksomheden har haft hidtil. Her mener man, at Agroform passer med virksomhedens geografiske placering, faciliteter og den fleksible produktionskapacitet i Easy Agricares fremadrettede strategi.

- Vi ser det fremtidige marked for halmprodukter som særligt interessant – både strøelsesprodukter, men også anvendelse til produktion af grøn energi i form af biogas. Det er der muligheder for allerede nu, men endnu flere på sigt - især med halmbaserede produkter, siger Lars Sørensen og fortsætter:

- Når man så kan supplere det med træbaserede produkter, man kan sælge i opsækket form, står vi samlet set stærkere end før.

Gavner eksporten

Hos Easy Agricare anvendes halmprodukterne også til produktion af grøn energi i form af biogas. Der leveres dog ikke direkte til biogasanlæggene, men igennem aftaler med landmænd og anlæg. Halmproducenten laver eksempelvis aftale med et biogasanlæg om, at anlæggene giver tilskud til indkøb af strøelse, hvis det er varmebehandlet, som er bedre anlægget.

Med tilførslen af Agroform’s ekspertise, produktprogram og fleksible oppakningsmuligheder styrkes Easy Agricares samlede tilbud til kunder og forretningsforbindelser. Men samtidig giver det også nye forretningsmuligheder i den nordlige del af Tyskland og i Holland.

- Det vil give os mulighed for at levere nogle oppakkede varer, produceret tæt på den dansk-tyske grænse. Derved får vi en styrket position og en mulighed for at gå mere målrettet efter de muligheder, der ligger i Nordtyskland, forklarer direktøren.

Særligt skal styrken findes i, at virksomheden nu kan levere til kunder, der skal have varer, der er pakket op. De små emballager har man før ikke kunne tilbyde i Sønderjylland - kun fra fabrikken i Mors. Dermed kan man glæde kunder, på begge sider af grænsen, der foretrækker mindre leveringer end bulk-leverancer.

Hverdagen fortsætter

I forbindelse med opkøbet bliver der ikke ændret alt for meget i organisationen. Agroform A/S fortsætter som selvstændigt datterselskab med samme medarbejderstab og kontaktpersoner. I forbindelse med overtagelsen indtræder Lars Sørensen som adm. direktør, mens Knud Iversen fortsætter som daglig leder.

- Den nuværende medarbejderstab fortsætter uændret i Agroform indtil videre. Der kommer ikke til at ske nogle ændringer, som kunderne kommer til at mærke på kort sigt. Men på længere sigt kommer der til at være nogle produkter, som vi vil introducere i Agroform-regi – blandt andet halmprodukter, forklarer Lars Sørensen.

- Indtil videre er det fra en særskilt hjemmeside og selvstændig cvr nummer, men vi kommer til at arbejde sammen, så vi udbyder et produktprogram, der matcher de muligheder vi har, fortsætter han.
I Easy Agricare køres der i år med forskudt regnskabsår, så der kommer til at køre et regnskabsår på 6 måneder på Agroform, så det kommer til at passe ind i resten af koncernens regnskaber fremadrettet. Fra 1. juli vil det skifte over.

Herfra forventer man, at Agroform vil bidrage positivt til selskabets samlede regnskab – både med vækst på top- og bundlinje.

I det seneste årsregnskab hævede Easy Agricare bundlinjen fra 1,2 millioner kroner i årsregnskabet for 19/20 til 2,7 millioner kroner i det seneste regnskabsår.

Hos Agroform lød det seneste årsresultat på 1,5 millioner kroner – en stigning fra året før, hvor resultatet var 391.752 kroner.

Læs også