Rådgivning på Bornholm kan blive med VKST

Foreningerne hos VKST og Bornholms Landbrug & Fødevarer ønsker at danne rådgivning sammen.

VKST-formanden Torben Hansen er glad for, at bestyrelsen i Bornholms Landbrug & Fødevarer peger på VKST som samarbejdspartner. Foto: Jesper Hallgren

Rådgivningen på Bornholm skal i fremtiden varetages af VKST. I hvert fald ønsker VKST og Bornholm Landbrug & Fødevarer at sammenlægge rådgivningen, og det kalder formændene for de to foreninger, Torben Hansen i VKST og Frederik Tolstrup på Bornholm, for en naturlig forlængelse af det hidtidige samarbejde.

Ved at samle rådgivningen vil der blive endnu bedre forudsætninger for at tilbyde de bornholmske landmænd den specialiserede rådgivning, der skal være med til at ruste landbruget til fremtiden.

- Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med VKST gennem flere år, og det er en enig bestyrelse, der ønsker at udvide det samarbejde til at omfatte hele rådgivningen på Bornholm, siger Frederik Tolstrup, som med bestyrelsens forslag lægger op til, at rådgivningen overgår til VKST.

- Vi vil gerne kunne tilbyde medlemmerne den bedste rådgivning på områder som for eksempel økonomi, skat, selskabsdannelse, ledelse, strategi og finansiering. Den helhed og tværfaglighed kan vi få hos VKST. Samtidig står vi overfor et generationsskifte på centrale områder, og det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, forklarer Frederik Tolstrup og tilføjer:

- Ved at lægge rådgivningen sammen kan vi både lave et godt fagligt miljø for medarbejderne og tilbyde vores medlemmer rådgivning fra den øverste hylde. Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter som en selvstændig forening, og det samlede setup, synes jeg, der er mange fordele i for medlemmerne.

Hele palletten i VKST

Hos VKST er formand Torben Hansen glad for, at bestyrelsen i Bornholms Landbrug & Fødevarer peger på VKST som samarbejdspartner.

- Jeg kender de bornholmske landmænd som dygtige og handlekraftige landmænd og virksomhedsejere, og jeg er sikker på, at hele den pallette af rådgivning, et samlet VKST vil kunne tilbyde landbruget på Bornholm, vil understøtte udviklingen på den enkelte bedrift, siger Torben Hansen.

- Ved at lægge rådgivningen sammen kan vi både lave et godt fagligt miljø for medarbejderne og tilbyde vores medlemmer rådgivning fra den øverste hylde.

Frederik Tolstrup, formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer

Hvis medlemmerne af Bornholm Landbrug & Fødevarer stemmer ja til sammenlægningen, vil man fortsætte som selvstændig forening med varetagelse af medlemmernes interesser. Også ejerskabet af Kannikegaard i Aakirkeby vil fortsat ligge hos Bornholms Landbrug & Fødevarer.

De bornholmske medlemmer inviteres til medlemsmøde torsdag den 14. september, og der holdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3. oktober.

Grundig orientering og debat

Hvis medlemmerne af Bornholms Landbrug & Fødevarer stemmer ja på generalforsamlingen, vil rådgivningen overgå til VKST ved årsskiftet. I VKST skal medlemmerne derimod ikke indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen ifølge vedtægterne kan beslutte, om man skal indgå samarbejder af den karakter med andre aktører.

- Jeg har stor respekt for vores medlemsdemokrati, og det arbejde folkevalgte og medarbejdere gennem tiden har lagt i det bornholmske landbrug. Derfor er det også vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne får en grundig orientering, og vi får en god debat om bestyrelsens indstilling inden generalforsamlingen, lyder det fra Frederik Tolstrup, der først og fremmest ser sammenlægningen som en mulighed for at tilbyde landbruget på Bornholm mere specialiseret rådgivning.

Ved en sammenlægning bliver alle ansatte i Bornholms Landbrug & Fødevarer ansat i VKST.

Flere fordele

  • VKST får et større hjemmemarked, og landmændene på Bornholm får bedre adgang til specialrådgivning. Dermed får VKST mulighed for at styrke rådgivningen på en række af de mindre rådgivningsområder.
  • Sammen har vi nemmere ved at rekruttere centrale medarbejdere og kan samlet set tilbyde en mere attraktiv arbejdsplads med nye muligheder.
  • Gennem syv år har VKST og Bornholms Landbrug & Fødevarer haft et godt og tillidsfuldt strategisk samarbejde om rådgivning til blandt andet griseproducenter og mælkeproducenter, miljørådgivning, maskinrådgivning mv., så sammenlægningen er i høj grad en fortsættelse af det samarbejde.
  • Bornholms Landbrug & Fødevarer får en plads i VKST’s bestyrelse. Det er tanken, at der desuden skal laves et udvalg under bestyrelsen, hvor også repræsentanter for Bornholms Landbrug & Fødevarer samt medarbejderrepræsentanterne deltager. Udvalget skal primært beskæftige sig med rådgivningen.

Læs også