AgroMarkets: Foderstoffen vil ikke sælge dig sojaskrå efter nytår

Efter nytåret vil foderstofferne i Danmark ikke længere sælge dig sojaskrå, konstaterer AgroMarkets i en analyse på www.agromarkets.dk.

- De danske foderstoffer har samlet truffet en beslutning om, at de ikke vil sælge sojaskrå til landbruget efter nytårsskiftet i år. Begrundelsen er, at de ikke har en afklaret situation omkring de nye afskovningscertifikater, skriver AgroMarkets, som advarer:

- Du kan blive taberen. I dag vil ingen foderstoffer sælge sojaskrå længere frem end til og med december 2024; hverken i ren form, i tilskudsfoder eller i færdigfoder. Det betyder, at du reelt ikke kan dække sojaskrå af til fast pris, hvis der kommer et købssignal i dag. Det er dermed dig, der kommer til at tabe penge på en eventuel stigning, frem til at foderstofferne ønsker at sælge igen, skriver AgroMarkets.

Handelsrådgivningsfirmaet foreslår en løsning, hvor sojaskråen sælges med den prissætning, som der normalt er, men at der er en passus i kontrakten, der beskriver, hvordan man betaler for afskovningscertifikatet, når det en gang er på plads.

- Afskovningscertifikatet bliver hverken dyrere eller billigere, men det gør sojaskråen. Så kan du som landmand få dækket sojaskråen af, når prisen er optimal, lyder det.

Læs også