Udvekslingssamarbejde mellem Case IH, New Holland og Seges

Markdata kan nu udveksles mellem platformene CropManager, MyCaseIH og MyNewHolland.

Foto: Jacob Lund-Larsen

Et nyt samspil om markdata er nu muligt. Case IH, New Holland og Seges Innovation lancerer en tovejs integration, der giver mulighed for at sende data fra CropManager direkte til MyCaseIH og MyNewHolland. Det betyder, at man selv kan sende tildelingsfiler og opgaver direkte videre til de enkelte køretøjer.

Efter opgaven er udført, vil der blive sendt dokumentation for det udførte arbejde (as-applied-filer) direkte fra traktoren til CropManager. Det er især vigtigt at benytte ordninger om reduceret efterafgrødeareal ved at anvende præcisionslandbrug.

I forbindelse med det ny samarbejde understreges det fra Case IH, New Holland og Seges Innovation, at det skal være så nemt som muligt at anvende og gemme de data, der opsamles i marken, og gøre dem anvendelige i det markstyringsprogram, som deres kunder anvender til daglig.

Læs også