Styrelse sætter behovet for efterafgrøder ned - og tilskuddet op

I 2024 skal der etableres efterafgrøder på et mindre areal end i 2023, og samtidig sætter Landbrugsstyrelsen tilskuddet til etablering op.

De nye vandområdeplaner får nu indvirkning på behovet for at etablere målrettede efterafgrøder.

Det meddeler Landbrugsstyrelsen. Således skal der etableres lidt færre efterafgrøder i 2024 end tidligere. Samtidig bliver indsatsen også ændret, når man ser på Danmark rent geografisk.

- Nogle områder vil opleve højere indsatsbehov end tidligere. Nogle områder, der har været vant til at skulle udlægge målrettede efterafgrøder, fx områder i Nordjylland, vil opleve, at indsatsbehovet forsvinder, mens andre områder, hvor der ikke tidligere har været et indsatsbehov, fx Bornholm og områder i Nordsjælland, vil være omfattet af et indsatsbehov, skriver Landbrugsstyrelsen.

(Historien fortsætter under billedet)

Lokale forhold spiller ind

Og det får betydning for den samlede indsats.

- Samlet set skal der i 2024 leveres indsats svarende til ca. 365.000 hektar målrettede efterafgrøder, meddeler Landbrugsstyrelsen.

Det er et lille fald i forhold til 2023, hvor indsatsen skulle dække et areal på cirka 373.000 hektar.

Miljøministeriet oplyser, at den nye fordeling af indsatsen er baseret på et opdateret vidensgrundlag, som i vidt omfang er udviklet i samarbejde med forskningsinstitutioner og rådgivere, samt inddragelse af data fra omfattende målinger i det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø, også kendt som Novana.

- Det har været muligt i højere grad end tidligere at basere sig på viden om lokale forhold, herunder beskrive vandudvekslingen mellem de marine vandområder og farvande og tilgrænsende farvandsområder i andre lande. Samlet set tages der i den nye fordeling i højere grad højde for lokalspecifikke forhold end tidligere, skriver Landbrugsstyrelsen.

Større tilskud

Samtidig åbner Landbrugsstyrelsen pengepungen lidt mere i forhold til tilskud.

- I forbindelse med overgangen til de nye vandområdeplaner hæver vi tilskudssatsen fra de hidtidige 500 kr. til 673 kr. pr. hektar efterafgrøder i 2024. Den nye sats tager bl.a. højde for det højere indsatsbehov, som nogle vil opleve med den nye indsatsfordeling, oplyser styrelsen.

Satsen er baseret på en genberegning af kompensationsbehovet, som er foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Læs også