Fra 63 til 15 lodsejere: Nu bliver sø genskabt

Søborg Sø, syd for Gilleleje, bliver nu genskabt.

I over 200 år har området været drænet og brugt til landbrug, men nu genskabes søen for at genoprette natur og biodiversitet, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Der er tale om cirka 600 hektar, hvoraf halvdelen bliver en lavvandet sø omgivet af lysåbne, ferske enge.

Formålet er at øge biodiversitetsforøgelsen, at forbedre vandmiljøet og reducere kvælstofudledningen til Kattegat.

Det forventes, at man vil kunne reducere kvælstofudvaskningen med 20 ton årligt og mindske udledningen af drivhusgasser.

Det nye område vil tiltrække et mangfoldigt fugleliv, inklusive vadefugle, gæs, ørne og traner. Sjældne arter som engsnarren vil også få bedre levesteder, lyder det.

Projektet forventes at koste omkring 120 millioner kroner, og antallet af lodsejere er reduceret fra 63 til 15 gennem frivillig medvirken i jordfordelingen.

Naturstyrelsen har opkøbt 488 hektar, mens 112 hektar stadig ejes af private lodsejere.

Læs også