Så nemt og billigt kan den gamle sprøjte også pletsprøjte

Det kræver kun, at ens traktor har en Isobus-terminal, og at ens marksprøjte er et Isobus-redskab. - Har man ingen af delene, så kan både traktor og redskab opgraderes via forskellige løsninger, påpeger Seges Innovation og fortæller hvordan.

Landmænd med marksprøjter af ældre dato, der ikke er spækket med den nyeste teknologi og gps-udstyr, kan sagtens komme i gang med at pletsprøjte.

Det påpeger Seges Innovation, efter at der har været afholdt flere demo-dage i årets løb med fokus på pletsprøjtning med lavteknologi.

Alt der kræves er, at ens traktor har en Isobus-terminal, og at ens marksprøjte er et Isobus-redskab. Har man ingen af delene tilgængeligt, så kan både traktor og redskab opgraderes via forskellige løsninger.

Prismæssigt afhænger det af, hvor meget eller hvor lidt udstyr traktor og sprøjte har i forvejen.

Hvis hverken traktor eller sprøjte har noget udstyr, så ligger prisen på mellem 40.000-60.000 kroner, alt efter fabrikat, før den er klar til at kunne pletsprøjte.

Godt signal

Pletsprøjtning er i øjeblikket et populært emne blandt landmænd og konsulenter, da undersøgelser viser, at det kan reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler med mellem 30 og 90 procent, alt efter hvor stort ukrudtstrykket er i marken.

Denne besparelse er ikke kun en fordel for landmandens dækningsbidrag, men også et signal til omverdenen, at det tilstræbes kun at fokusere brugen af plantebeskyttelsesmidler til der, hvor det er nødvendigt.

Eftersom teknologien modnes og interessen for pletsprøjtning øges, har flere rådgivningscentre investeret i droner til at flyve over landmændenes marker. Samtidig har de sat ressourcer af til at implementere teknologien.

Flere rådgivningscentre har indgået aftaler med det tjekkiske firma Cultiwise, der omdanner dronebillederne til spotsprøjtningskort.

Første år problemfri

Når konsulenten har fløjet over marken med dronen, sender de billederne til Cultiwise og tilføjer, hvilket ukrudt de gerne vil spotte i hvilken afgrøde og hvilken traktorterminal, de har.

Dagen efter modtager de en fil, der er klar til at blive indlæst i terminalen. Der findes også andre udbydere af dronekortlægning af ukrudt.

I år har været det første år, hvor de har tilbudt denne service, og erfaringen har været, at det er gået stort set problemfrit. Det har givet dem modet til at fokusere mere på at få det tekniske til at fungere selv for ældre sprøjter.

Gratis Egnos-signal

Ønsker man at holde omkostningerne på et minimum, kan vælges et gratis gps-signal, Egnos, fremfor et RTK-signal på abonnement.

Egnos-signalet er i modsætningen til RTK-signalet et frit tilgængeligt gps-signal, som ikke kræver abonnement.

Egnos-signalet har dog ikke den samme nøjagtighed som RTK-signalet, som opererer inden for 2-3 cm nøjagtighed.

Det er imidlertid mere præcist end Egnos-signalet, som opererer med en nøjagtighed på 5-20 cm nøjagtighed.

Det er vigtigt at arbejde med en større bufferzone rundt om ukrudtsplanten for at være sikker på at ramme det ønskede ukrudt.

Kilde: Seges Innovation

Sådan kommer man i gang med at pletsprøjte med lavteknologi

Man skal have en terminal i sprøjtetraktoren, som kan læse tildelingskort og kommunikere med sprøjten via Isobus. Hvis man har en terminal, men er i tvivl om dens funktioner, så spørg leverandøren om mulighederne. Hvis man ikke har en Isobus-terminal, så findes der flere udbydere af dem, (Trimble, Topcon, AG Leader, m.fl.).

Man skal have gps-signal i traktoren – mange bruger allerede gratis gps-signal til at undgå overlap i marken.

Ens sprøjte skal være Isobus-kompatibel og have elektroniske ventiler, som kan åbne og lukke for dyserne efter de signaler, de får fra terminalen. Hvis sprøjten ikke er Isobus-kompatibel, så kan den opgraderes. De fleste udbydere har opgraderingspakker, som kan monteres på de fleste sprøjter.

Når traktor og sprøjte er klar til pletsprøjtning, skal man have et tildelingskort. Det laver man ved at flyve over marken med en drone. Kontakt en rådgivningsvirksomhed, som kan flyve over markerne med en RTK-drone for at få høj præcision.

Hvis man vælger at bruge gratis Egnos-signal i stedet for RTK-signal, skal man lægge en hvid plade ud i marken som referencepunkt, før man flyver med dronen. Når man har fået ens tildelingskort, skal man køre sprøjten ud og holde sprøjtebommen over den hvide plade. Så kalibrerer man sprøjten med tildelingskortet og er klar til at sprøjte.

Når man har fløjet over marken, skal dronebillederne sættes sammen til et tildelingskort. Det gør rådgivningsvirksomheden. Når tildelingskortet er færdigt, sender de det enten direkte til ens terminal eller på et USB-stik, som sættes i terminalen. Når tildelingskortet er indlæst i terminalen, kan man begynde at pletsprøjte.

Kilde: Seges Innovation

Læs også