Plantekongres 2024: En fremtid helt uden insektmidler – hvad gør vi så?

Hvis insekticider forbydes, ser vi ind i en fremtid, hvor der skal anvendes alternative midler med eller uden nogle få pesticider. Det er indholdet i to indlæg på Plantekongressen i Herning 10.-11. januar.

Efter et vel overstået nytår og godt i gang med den lange, mørke januar 2024 bliver det igen aktuelt med den store plantekongres over to dage i Herning Kongrescenter.

Kongressen afholdes onsdag den 10. januar fra kl. 9.00, og til sidste indlæg slutter torsdag den 11. januar kl. 16.25.

Som sædvanligt startes kongressen med Årsmøde i Landbrug & Fødevarers sektor for Planter, hvor formand Torben Hansen og sektordirektør Peter Nyegaard Nissen giver en status på branchens udfordringer og muligheder. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Bud på fremtiden

Umiddelbart efter årsmødet begynder rækken af i alt 75 faglige indlæg både målrettet praktiske landmænd og i andre tilfælde mere målrettet rådgivere og forskere.

Indimellem er der rig mulighed for at netværke og være social med kendte og ukendte kolleger.

Der er rabat for tilmelding inden 19. december. Se om tilmelding, program med mere på Plantekongres.dk eller på Landbrugsinfo.dk

Nyt om planteværn på plantekongres

Indlæg på Plantekongres 2024, der omhandler bud på fremtiden indenfor planteværn:

1. Droner til kortlægning og sprøjtning af ukrudt

Droneteknologien udvikler sig hastigt både i forhold til monitering af ukrudt og udbringning af hjælpestoffer. Hvad kan vi med dronerne i dag, og hvad er fremtidsperspektiverne?

2. Præcisionssprøjtning

Præcisionslandbrug kræver præcisionssprøjtning. I denne session hører du om en sprøjte, som registrerer, analyserer og udfører sprøjtningen. Det kræver stor datakapacitet at gennemføre denne proces, når selve registreringen foregår i fart og i kort afstand fra selve behandlingen.

3. Sådan løser vi græsukrudt med IPM

10 landmænd deltager i et projekt med at anvende hele paletten af IPM til at løse deres græsukrudtsproblem. Hvad virker, og hvad virker ikke?

4. Ingen insekticider i fremtiden – hvordan bekæmper vi skadedyr fremover?

Hvis insekticider forbydes inden for kort tid, hvordan skal vi så forholde os til bekæmpelse af skadedyr i landbrugsafgrøder? Kan vi for eksempel bruge cover/companion crops, randstriber med mere?

5. Glyphosat – målrettet anvendelse eller alternativer?

Der stilles stadig flere krav til brugen af glyphosat. I Danmark skal der nu spotsprøjtes ved brug efter fremspiring, og der må ikke bekæmpes med glyphosat på stærkt permeable arealer. Derudover har man i et større projekt undersøgt brugbare alternativer til glyphosat i landbruget. EU har nu godkendt glyphosat for en ny 10-årig periode med visse restriktioner, og sessionen giver en gennemgang af godkendelsen.

6. Fremtidens pesticider – hvordan ser det ud?

Vi ser ind i en fremtid, hvor der skal anvendes alternative midler, måske i kombination med pesticider. Hvordan ser fremtidens pesticider ud i en tid med resistens og ingen udsigt til nye aktivstoffer?

Få en indsigt i, hvad der forskes i hos de store virksomheder og de nye teknologier, de satser på. Hvad er RNA-baseret pesticid, og hvordan virker det?

7. Er bygfluer det nye store skadedyr?

De senere år har der været udbredte angreb af bygfluer i foråret i vårhvede, men nu er der også udbredte angreb i efteråret i vintersæd. Angreb betyder tabte hovedskud, og i værste tilfælde skal markerne sås om. Skal bygfluer til at være det nye problematiske skadedyr i korn, og hvorfor er de pludselig blevet så udbredte?

8. Positionsbestemt tilførsel og omfordeling af næringsstoffer og planteværn. Kan det betale sig?

Ved positionsbestemt tildeling kan man tage højde for den betydelige variation i tallene – specielt indenfor store marker. Principper for omfordeling og økonomi i positionsbestemt tildeling vil blive gennemgået.

9. Ny teknik til bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere

Der er de seneste år kommet flere aktører på banen med nye løsninger til bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere med begrænset brug af pesticider. Hvad kan de nu, og hvad er fremtidsplanerne? FarmDroid – hvad kan den løse, og hvad er fremtidsplanerne? Båndsprøjtning og spotsprøjtning med Ecorobotix og Laser i roer og majs.

10. Nye værktøjer i planteproduktionen

Dansk Planteværns medlemmer giver et indblik i nye muligheder inden for planteværnsmidler og fremtidens nye løsninger.

Læs mere om Planteværn og sprøjter

Effektivt Landbrug stiller skarpt på planteværn og sprøjter for at hjælpe dig med at opnå bedre resultater. Bliv inspireret om dosering, timing og valg af midler for at optimere dine udbytter.

Læs mere her

Læs også