I yderste konsekvens: - Kan betyde, at vi må lukke og slukke

Hvis der kommer en CO2-afgift på 750 kroner, vil det få alvorlige konsekvenser for landbruget i Danmark, siger Peter Kiær.

En CO2-afgift på 750 kroner, er en af de modeller, som Svarer-udvalget ifølge flere medier onsdag præsenterer, sammen med to andre modeller, i bestræbelserne på at udforme en grøn skattereform af landbruget.

Allerede inden rapportens offentliggørelse har flere politiske aktører og NGO’er slået på tromme for en høj CO2-afgift, blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri. Men tidligere har tal fra Seges Innovation vist, at en CO2-afgift på 750 kroner vil koste landbruget 7 milliarder.

Og det vil i sagens natur kunne mærkes mange steder. Et af de steder er hos formand for Bæredygtigt Landbrug, Peter Kiær, der onsdag gav et interview til TV2 News. Her blev han spurgt ind til, hvad en så høj afgift ville betyde for ham som landmand.

- I værste fald vil en sådan afgift kunne betyde op mod en million kroner for mig. Og det vil udhule konkurrencekraften her i Danmark og for mit landbrug. Og så kan det i yderste konsekvens betyde, at vi må lukke og slukke for landbruget i Danmark, siger Peter Kiær til tv-stationen.

- Politikerne må besinde sig

Forud for rapporten har en del af fokus været lagt på, at der er visse usikkerheder forbundet med udformningen af en afgift, der sammen med regulering og tilskud skal være med til at sænke aftrykket af klimagasser med 55-65 procent i 2030. Og det pegede Peter Kiær også på i interviewet.

- Politikere bliver nødt til at besinde sig og tage hensyn til, at man ikke har udledningsdata. Man ved faktisk ikke, hvor meget CO2, metal og lattergas, der kommer fra markerne. Og så har landbruget jo sådan set været i gang med den grønne omstilling for alvor siden forliget i 2021, om at vi skulle reducere vores CO2-aftryk, siger han.

Men det betyder ikke, at man ikke skal gøre en indsats på området, tilføjer Peter Kiær, der pegede på Bæredygtig Landbrugs klimahandlingsplan.

- Vi vil i mål med at reducere CO2. Også i forhold til det, som de har sagt i forskellige partier. Så vi har jo lavet vores egen klimavision, hvor vi anviser meget til det. Både på marken og inde i staden til dyrene, sagde han blandt andet.

Vi har en stor dækning af Svarer-rapporten på Effektivt Landbrug i løbet af denne onsdag.

Læs mere om CO2-afgift

Et ekspertudvalg med Michael Svarer i spidsen har givet deres anbefalinger til tre modeller for en CO2-afgift på landbruget. Men hvad vil den betyde for landmanden?

Læs mere her

Læs også