DanePork vækster endnu et år

DanePork leverer et kanonregnskab og vækster med 75 procent i forhold til sidste år.

Slagteriet DanePork A/S har omsat for 839 millioner kroner i det nuværende regnskabsår og fortsætter således væksten.

Virksomheden leverede et overskud på 45 millioner kroner mod 25,7 millioner kroner året før.

Det fremgår af deres årsregnskab tirsdag.

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drift af griseslagteri med afsætning på hjemmemarked og på eksportmarkeder. 

Optimeret produktion

Selskabets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende i forhold til de markedsvilkår, der har været i løbet af året.

- Året har været præget af selskabets evne til hele tiden at optimere produktionen, der sammen med markedets gunstige afsætningsvilkår har medført et bedre resultat end sidste år. Covid-19 har medført ekstra omkostninger til blandt andet forebyggelse mod Covid-19. Der er i løbet af året opnået tilfredsstillende aftaler om finansiering af årets investeringer og det kommende års investering, skriver ledelsen i årsregnskabets ledelsesberetning.

I ledelsesberetningen fremgår det desuden, at virksomheden forventer, at det kommende regnskabsår vil byde på sorte tal i samme kaliber.

- Det kommende regnskabsår (...) forventes på niveau med indeværende år. Der vil ikke være fuld kapacitetsudnyttelse af det nye slagteri, men i takt med
udbygning af øvrige produktionsfaciliteter, forventes en øget kapacitetsudnyttelse, lyder det.

Regnskabet viser en samlet egenkapital på 163 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 127 millioner kroner.

Læs også