Nu lanceres national plan for udryddelse af PRRS

- PRRS skal ud af de danske grisestalde, meddeler Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, som nu lancerer en national plan for en fuldstændig udryddelse af svinesygdommen i Danmark.

I svinekredse har en national plan for reduktion af PRRS været længe omtalt og længde ventet, men nu er den endelig klar, fremgår det af en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris (LFG).

På sigt er det endda meningen, at PRRS helt skal udryddes, fremgår det af pressemeddelelsen.

 

Fakta om PRRS

PRRS (Porcin Reproduktions- og Respirations Sygdom) er en virussygdom, der giver luftvejsproblemer og aborter eller for tidlige faringer hos grise. PRRS kan ikke smitte mennesker og er ikke farlig for mennesker.

Besætninger skal deklareres 

Noget af det første, der konkret kommer til at ske, er, at alle danske svinebesætninger bliver deklareret for, om de har PRRS eller ej.

Den nye strategi er et supplement til de nuværende regler, idet PRRS allerede i en årrække har været en såkaldt »anmeldepligtig« sygdom. Det betyder, at landmanden har pligt til at kontakte dyrlægen, hvis der er viden om eller mistanke om PRRS i besætningen. Og hvis der konstateres PRRS i besætningen, har dyrlægen pligt til at meddele det til Fødevarestyrelsen. De regler vil fortsat være gældende.

I dag findes der en frivillig deklaration for PRRS, baseret på antistoffer mod virussygdommen, som håndteres af SPF-Systemet. Det system supplerer den nye strategi med et krav om, at alle grisebesætninger skal have deklareret smittestatus.

Regionale saneringer

- Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris vil tage initiativ til at etablere en række regionale saneringsråd, hvor producenter, dyrlæger og andre rådgivere i fællesskab kan drøfte og tilrettelægge en regional indsats, så risikoen for en ny infektion minimeres, fortæller Christian Fink Hansen, der er sektordirektør i LFG.

Det arbejde vil blive understøttet af de danske myndigheder i skikkelse af Fødevarestyrelsen.

Strategien er lavet i tæt samarbejde mellem flere centrale aktører: Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen.

Danish Crown indfører PRRS-fradrag på 20 øre

20 øre pr. kg. Det er det fradrag, som Danish Crown indfører pr. 1 januar 2023 for grise fra besætninger, der er testet positive for PRRS-virus.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Landbrug og Fødevarer omkring branchens nationale reduktionsplan for PRRS i Danmark.

Danish Crowns fradrag er en konsekvens af, at der er opbakning til den nationale strategi hele vejen rundt i den danske svinebranche.

- Selvom strategien først og fremmest kræver en indsats i besætningerne, så er der bred opbakning til strategien, som skal være med til at sikre en højere sundhed og en bedre økonomi for de enkelte producenter, lyder det fra Asger Krogsgaard, som er formand for Danske Svineslagterier.

 

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også