Rådgivere: Derfor skal du være i god tid med generationsskiftet

Både den yngre og den ældre generation har brug for god tid til at forberede sig mentalt på generationsskiftet. Men der er også mange andre fordele ved at være tidligt på den, lyder det fra rådgivere.

- Begynder dialogen i god tid, har vi normalt ikke de store udfordringer med generationsskiftet.

Ordene kommer fra generationsskifteekspert og seniorkonsulent i Patriotisk Selskab, Palle Offersen. Netop i denne tid arbejder han med en generationsskiftesag af en større ejendom, hvor forældrene er gået i dialog med børnene og med rådgivningsselskabet om et kommende generationsskifte.

- Ejeren er begyndt at forberede sine tre børn på, at et ejerskifte kan komme på tale ad åre. Ikke på en måde, så de skal føle, at de skal være klar til at tage over nu, men så de mentalt er forberedt på, at en af dem er udset til at skulle overtage ejendommen en dag. At tanken modnes i dem, forklarer Palle Offersen.

- Nogle har en take it or leave it-holdning, hvor de ikke mener, at der er så meget at diskutere med de kommende ejere. I sådanne sager advokerer vi ofte for børnenes interesser

Palle Offersen, seniorkonsulent, Patriotisk Selskab

Han tilføjer:

- Så kan det godt være, at det bliver et af de andre børn, der ender med at overtage. Men når han eller hun allerede fra konfirmationsalderen har indstillet sig på, at det kan være en mulighed, så har vedkommende haft god tid til at vænne sig til tanken. Desuden minimerer man risikoen for, at den unge springer i målet til allersidst, fordi han eller hun ikke har haft tid nok til at tænke over, om det er noget for ham eller hende.

For sen involvering

Palle Offersen ser en del sager, hvor den unge bliver inddraget for sent i processen. Typisk er det, fordi den ældre generation ikke ønsker at inddrage børnene mere end højest nødvendigt.

- Nogle har en take it or leave it-holdning, hvor de ikke mener, at der er så meget at diskutere med de kommende ejere. I sådanne sager advokerer vi ofte for børnenes interesser, blandt andet fordi begge generationer har en fælles interesse i, at den unge kommer hel igennem generationsskiftet, siger Palle Offersen.

Der er også mange andre årsager til at være i god tid med generationsskiftet, lyder det fra eksperten.

- Hvis man vil foretage selskabsretlige tilpasninger eller stifte et selskab i forbindelse med generationsskiftet, tager det tid. Der findes modeller for skattefri omstrukturering af selskaber, der kræver tre års karantæne, inden selskabet kan overdrages, fortæller Palle Offersen.

Bedre forberedelse

Man skal heller ikke underkende, at både banken og kreditforeningen foretrækker at blive orienteret i god tid om ejerens tanker om generationsskifte.

- På den måde undgår ejeren også at bruge ekstra kræfter på at gå i dialog med banken i den ofte travle tid op til generationsskiftet om forhold, som med fordel kunne have været drøftet tidligere, siger Palle Offersen.

Han fastslår, at det er nemmere at forholde sig ledelsesmæssigt til fremtiden, når junior og senior har haft generationsskiftet på nethinden i længere tid.

- Det betyder, at de har bedre tid til at finde de rigtige folk med de rigtige kompetencer til at støtte den unge bedst muligt. Det kan for eksempel være i forhold til at sammensætte et gårdråd, siger Palle Offersen. Han mener især, at et gårdråd er nødvendigt, hvis den unge lægger op til en anden strategi end den ældre generation og for eksempel omlægger bedriften til økologi.

Bliv konkret fem år før

God forberedelse gør det også lettere at gennemføre generationsskiftet, hvis der skulle opstå uventede hændelser – f.eks. sygdom hos den ældre generation, påpeger han.

På spørgsmålet om, hvornår man skal begynde at tænke i generationsskifte, lyder svaret:

- Det skal man gøre allerede, når man køber ejendommen. Man skal have de lange briller på lige fra begyndelsen, og så kan man blive mere konkret cirka fem år før, man planlægger, at generationsskiftet skal finde sted.

Når planerne om generationsskiftet bliver mere konkrete, er der ifølge Palle Offersen ofte to hovedudfordringer, der skal løses: For det første at finde midler til, at den unge kan betale gaveafgiften og stempelomkostningerne ved overdragelsen. For det andet at sikre, at den ældre generation har pensionsmidler at leve for efter generationsskiftet.

Hvis den, der overtager ejendommen, har søskende, vil forældregenerationen også ofte tilstræbe at finde en løsning, der tilgodeser alle børnene i en økonomisk nogenlunde ligelig fordeling.

Brug af rådgivere

Den ældre generations rolle er – naturligvis – at hjælpe den unge generation på vej.

- Forældre-generationen bør op til generationsskiftet nedbringe gælden og investeringerne, så den unge får bedre økonomiske muligheder for selv at forme bedriften. Det kan for eksempel være, at den unge vil omlægge til et pløjefrit system. Så duer det ikke, at den ældre generation lige inden generationsskiftet investerer i en helt ny plov, siger Palle Offersen.

Han fortæller, at Patriotisk Selskab ofte varetager både junior og seniors interesser i generationsskiftet, selvom de ikke nødvendigvis er sammenfaldende. Men det er der en god grund til:

- Vi opfordrer til, at alle parter ser på ejendommen som en, de kun har til låns, for så er der bedre muligheder for at minimere omkostningerne ved generationsskiftet og gøre det hele nemmere for begge parter, siger Palle Offersen, som understreger, at der også kan være situationer, hvor junior og senior har bedst af at få hver sin rådgiver. For eksempel hvis de er uenige om væsentlige forhold.

Bedst at gøre det i ét hug

Chefkonsulent i i Patriotisk Selskab, Anders C. Halberg, tilføjer:

- Både den ældre og den unge generation skal forstå deres kommende rolle. Den unge skal steppe op og lægge en plan for projektet – og det kan være en udfordring, fordi han eller hun af naturlige årsager ikke har så meget viden og erfaring som forældregenerationen. Og der er det vigtigt, at vi som rådgivere støtter den næste generation, så de vokser med opgaven og finder sig til rette i den nye rolle.

Overdragelsen fra den ene til den anden generation sker – for det meste – bedst i ét hug, hvis det kan lade sig gøre, vurderer Palle Offersen. Det sikrer, at den unge får et råderum i forhold til eksempelvis drift og investeringer, uden at »den gamle blander sig«. Samtidig er der plads til, at forældrene fortsat kan komme med god support og vejledning.

- Det er også vigtigt at understrege, at de unge generelt er hammerdygtige, så de skal sådan set bare have lov – så viser de, at de vokser med opgaven, supplerer Anders C. Halberg.

Læs også